Instalacja PV o mocy 1 MW na trakerach w Polsce

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Instalacje fotowoltaiczne mogą być wykonane w systemie stacjonarnym (moduły są nieruchome w cyklu dobowym i rocznym) i nadążnym ( moduły śledzą ruch słońca po niebie).

Ruch modułów nadążnych może się odbywać w dwóch osiach: północ-południe, w zależności od pory roku oraz wschód-zachód w zależności od pory dnia. Takie systemy opierają się na  astronomicznym mechanizmie, sterowanym elektronicznie na zasadzie pomiaru czasu, lub za pomocą czujników wykrywających punkt maksymalnego nasłonecznienia na niebie.
 
Takie systemy, pomimo swoich wielu zalet są stosowane rzadko, ponieważ mechanizm nadążny jest kosztowny, a zyski z ich wykorzystania są niewspółmierne z poniesionymi nakładami finansowanymi.
 
Duże instalacje fotowoltaiczne w Polsce to instalacje stacjonarne. Ostatnio jednak pojawiła się informacja, że  hiszpański producent Mecasolar dostarczy do polski instalacje systemy do nadążnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW do naszego kraju.
 
W Jadownikach w południowej Polsce powstaje instalacja, która ma zostać uruchomiona jeszcze w tym miesiącu. Na instalacji zostaną wykorzystane trakery i śruby fundamentowe, hiszpańskiego dostawcy. Moc instalacji 1 MW to 4000 modułów. Oczekuje się, że instalacja będzie produkowała do 1120 MWh  energii elektrycznej rocznie. Pojedynczy traker będzie obsługiwał moduły o mocy 140 kW.
 
Źródło: sunwindenergy.com