Jak podaje Tauron, w pierwszej połowie 2020 roku Grupa wyprodukowała łącznie 1 TWh czystej energii pochodzącej z OZE!

Segment Odnawialnych Źródeł Energii, w który wliczają się farmy wiatrowe i elektrownie wodne, wyprodukował 0,75 TWh energii elektrycznej, czyli o 44% więcej, niż w pierwszej połowie ubiegłego roku, kiedy wyprodukował 0,52 TWh. Zwiększona produkcja wynikała z korzystnych warunków pogodowych oraz produkcji energii elektrycznej przez farmy wiatrowe nabyte we wrześniu 2019 r.

Produkcja energii z biomasy wyniosła 0,24 TWh, czyli o 41% więcej w stosunku do ubiegłego roku, bowiem w pierwszej połowie 2019 roku, produkcja energii z biomasy w Tauronie wyniosła 0,17 TWh.

Cieszę się z dobrych wyników produkcji energii ze źródeł odnawialnych, co jest wynikiem konsekwentnej realizacji Zielonego Zwrotu TAURONA – powiedział Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Ogólnie wytwarzanie energii w dół

W pierwszej połowie 2020 roku jednostki wytwórcze Grupy Tauron wyprodukowały łącznie 5,87 TWh energii elektrycznej, czyli o 18% mniej niż w pierwszym półroczu 2019 r., kiedy wytworzyły 7,15 TWh. Niższy wolumen wytwarzania oraz wzrost produkcji energii z OZE oznacza zwiększanie się udziału OZE w strukturze wytwarzania w grupie Tauron.

Udział OZE w produkcji Taurona w pierwszej połowie 2019 roku stanowił około 10%. W pierwszej połowie 2020 roku udział wzrósł do około 17%!

Dystrybucja

Jak podaje Tauron, w pierwszym półroczu 2020 r. Grupa dostarczyła łącznie 24,6 TWh energii elektrycznej, na rzecz 5,7 mln klientów. W analogicznym okresie 2019 r. dostarczono łącznie 26,08 TWh energii elektrycznej do 5,63 mln odbiorców. Według Grupy, spadek zużycia energii elektrycznej był przede wszystkim konsekwencją zamrożenia gospodarki na skutek pandemii koronawirusa.

Instalacje OZE przyłączone do sieci

Warto przypomnieć, że w pierwszym półroczu 2020 r. Tauron przyłączył do sieci 34 631 mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW. Od stycznia do końca czerwca Tauron przyłączył 23 instalacje OZE większe niż mikroinstalacje, z których tylko jedna – elektrownia wodna – nie była instalacją fotowoltaiczną. Łączna moc instalacji OZE przyłączonych w pierwszym półroczu do sieci Tauron Dystrybucja wyniosła 254 MW.

Wpływ pandemii

Choć pandemia wpłynęła na obniżenie zużycia energii, nie zakłóciła działalności spółek Tauona.

Pandemia nie zakłóciła bieżącej działalności operacyjnej żadnej z naszych spółek, tym niemniej szacujemy, że jej skutki przełożyły się na obniżenie EBITDA o około 150 mln zł. – powiedział Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Prezes Taurona dodał, że Grupa na bieżąco podejmuje wysiłki mające na celu ochronę pracowników. Grupa skorzystała z programów pomocowych wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, dzięki którym otrzymała łącznie 50 mln zł wsparcia z tarczy antykryzysowej.

Wyniki finansowe

Grupa TAURON wypracowała w pierwszym półroczu 2020 r. dobre wyniki finansowe, czego potwierdzeniem jest uzyskana EBITDA w wysokości ponad 2,4 mld zł. pracowników.

Wyniki finansowe podane przez Tauron kształtują się następująco:

  • Przychody ze sprzedaży: wzrost o 6 proc. do 9,9 mld zł
  • Strata netto 317 mln zł
  • EBITDA: wzrost o 8 proc. do 2,4 mld zł, marża EBITDA: 24,3 proc.
  • Wpływ COVID-19 na wyniki finansowe: EBITDA niższa o 147 mln zł, 50 mln zł wsparcia z tarczy antykryzysowej
  • Nakłady inwestycyjne: 1,8 mld zł. Najwyższy capex w segmentach: Dystrybucja (908 mln zł) i Wytwarzanie (699 mln zł)
  • Wskaźnik dług netto[1]/EBITDA na poziomie 2,66x

Redakcja GLOBEnergia