Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały raport podsumowujący funkcjonowanie Krajowych Sieci Energetycznych w 2019 roku. Niestety wyniki osiągnięte przez odnawialne źródła energii nie napawają optymizmem. Jedynie 10,53% energii elektrycznej wyprodukowanej w 2019 roku pochodziło z OZE. Procentowa moc zainstalowana w KSE według stanu na 31.12.2019 roku i pochodząca z OZE wynosi około 21%. To prawie o 1,5 punkta procentowego więcej niż rok wcześniej.

Moc zainstalowana

Ogólna moc zainstalowana w KSE na koniec 2019 roku wyniosła 46 799 MW. Około 2 350 MW pochodziło z zawodowych elektrowni wodnych, a 7 490 MW z elektrowni wiatrowych i innych odnawialnych źródeł energii. Ogólnie moc zainstalowana pochodząca z OZE stanowiła około 21% udziału, przy czym prawie 5% to moc zainstalowana w elektrowniach wodnych i prawie 16% to moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych i innych OZE.

Elektrownie węglowe stanowią zdecydowaną większość w polskim systemie elektroenergetycznym, bo prawie 70%. Moc zainstalowana w elektrowniach opalanych węglem kamiennym stanowi 49,27% ogólnej mocy, a węglem brunatnym 17,83%. Nieco ponad 6,% to moc zainstalowana w elektrowniach przemysłowych, a 5,93 w zawodowych elektrowniach gazowych.

Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2019, źródło: PSE

Dla porównania, na koniec 2018 roku ogólna moc zainstalowana w KSE wynosiła 45 939 MW, z czego 19,5% stanowiło OZE.

Produkcja krajowa

Mimo że moc zainstalowana z OZE w Krajowych sieciach przekracza 20%, nie przekłada się to na taki sam udział w produkcji energii elektrycznej.

Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej według poszczególnych grup elektrowni i rodzajów paliw w 2019 roku wskazuje, że jedynie 10,58% wyprodukowanej energii pochodziło z odnawialnych źródeł energii. 1,55% wyprodukowały elektrownie wodne, a 9,03% elektrownie wiatrowe i inne OZE. Ponad 75% energii zostało wyprodukowane przez elektrownie węglowe.

6,41% energii elektrycznej zostało wyprodukowane przez zawodowe elektrownie przemysłowe, a 7,68% zawodowe elektrownie gazowe.

Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2019 roku, źródło: PSE

 

Dla porównania, w 2018 roku 1,33% energii elektrycznej wyprodukowały elektrownie wodne, 7,24% elektrownie wiatrowe i inne OZE, a prawie 80% elektrownie węglowe.

Źródło: PSE

Redakcja GLOBEnergia