10 GW w fotowoltaice pod koniec maja 2022? Od stycznia przybyło 2,4 GW

Sektor fotowoltaiczny w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Dzięki temu, Polska w 2021 roku najprawdopodobniej znalazła się na drugim miejscu pod względem przyrostu mocy zainstalowanej fotowoltaice w Unii Europejskiej. Fotowoltaika jest głównym motorem napędowym OZE w Polsce, a mocą zainstalowaną przekraczającą 10 GW przewyższa już energetykę wiatrową. Czy fotowoltaikę w Polsce czeka świetlana przyszłość?

Zdjęcie autora: Jakub Król
Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Podziel się

Przed nami tylko Niemcy

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) przedstawił kolejną edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”. Jak co roku raport zawiera bieżące analizy nt. rynku PV oraz perspektywy jego rozwoju. Według raportu, na koniec 2021 roku moc zainstalowana w krajach Unii Europejskiej w fotowoltaice wyniosła 158 GW. Taka wartość oznacza przyrost w 2021 roku o 21,4 GW i tempo wzrostu względem 2020 roku wynoszące 15 proc. Zdaniem autorów raportu, Polska najprawdopodobniej znalazła się na drugim miejscu pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej (nie wszystkie kraje potwierdziły ostateczne i oficjalne dane). 

Moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2021 roku wyniosła 7,6 GW. Przyrost nowych mocy w polsce wyniósł ponad 3,7 GW, co oznacza tempo wzrostu przekraczające 105 proc. Ogromny wkład w rynek PV, tak jak w poprzednich latach, mieli prosumenci indywidualni, którzy stanowili niemal 80 proc. udziału w rynku.

Fotowoltaika przekroczyła 10 GW, a całe OZE zbliża się do 20 GW

Według danych IEO, w maju 2022 roku skumulowana moc fotowoltaiki przekroczyła 10 GW. Dzięki czemu, pod względem łącznej mocy w systemie, Polska może pochwalić się siódmym potencjałem fotowoltaicznym w Europie. Czy możemy mówić o sukcesie? 10 GW mocy, to moc równa łącznej mocy zainstalowanej w tradycyjnych elektrowniach węglowych w Bełchatowie, Turowie i Opolu. O dynamicznym tempie rozwoju sektora PV w Polsce może świadczyć także fakt, że niespełna dwa lata temu łączna moc wszystkich odnawialnych źródeł energii w Polsce przekroczyła 10 GW. W tym momencie 10 GW stanowi sama fotowoltaika. Według danych Agencji Rynku Energii (ARE), w marcu 2022 roku wszystkie źródła OZE miały moc elektryczną zainstalowaną równą 18 769 MW, z czego 7 212 MW odpowiadało elektrowniom wiatrowym, a 9 401 MW elektrowniom słonecznym. Po uwzględnieniu systemów PV przyłączonych w kwietniu i maju 2022, cały sektor OZE dysponuje mocą około 19 GW.

Sektor PV - prognoza

Według aktualnych prognoz mocy PV, do 2030 w Polsce będziemy mieli łącznie 28,5 GW instalacji fotowoltaicznych. Zdaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska takie tempo rozwoju fotowoltaiki pozwoli na utrzymanie się polskiego rynku PV w europejskiej czołówce przynajmniej do 2025 roku. 

Prognozy długoterminowe mają to do siebie, że nie zawsze się sprawdzają. Tak było choćby w przypadku prognoz zawartych w dokumencie strategicznym “Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”. Dokument ten miał wyznaczać strategiczne kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego, ale już w momencie zatwierdzenia przez Radę Ministrów wymagał on aktualizacji. W obecnej sytuacji geopolitycznej wynikające z agresji Rosji na Ukrainę zmiany powinny obejmować przede wszystkim rolę gazu jako paliwa przejściowego. W PEP2040 założono, że rola gazu ziemnego w polskim miksie energetycznym będzie rosnąć. W tej chwili trudno przyjąć taki scenariusz.

Konieczność rewizji polskiego programu transformacji energetycznej zauważył wicepremier i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin. Wicepremier skomentował, że gaz jako paliwo przejściowe nie jest dobrą drogą. Według Jacka Sasina Polska powinna przejść bezpośrednio od węgla na odnawialne źródła energii i energię jądrową. Wicepremier dodał, że proces przejścia na OZE i atom Polska chce wprowadzić tak szybko, jak to możliwe aby nie uderzyć w bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

Prognoza na 2030 i 2040 rok niedoszacowana

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. zakładała, że w 2030 roku moc zainstalowana w energii słonecznej może wynieść między 5-7 GW łącznie w mikroinstalacjach i dużych instalacjach. Co ciekawe, według danych ARE pod koniec marca 2022 roku moc samych mikroinstalacji fotowoltaicznych osiągnęła prawie 7 GW. Co więcej PEP 2040 szacuje moc fotowoltaiki w 2040 roku na 10-16 GW, co oznacza, że już maju 2022 roku osiągnęliśmy dolny zakres tego przedziału.

Czy 28,5 GW do 2030 jest osiągalne?

Zgodnie z przewidywaniami IEO moc fotowoltaiki równa 20 GW może zostać osiągnięta w 2025 roku. Z kolei w 2030 ma to być nawet 28,5 GW. Te prognozy znacznie bardziej oddają realia rynkowe. Przewidywania te są znacznie bardziej prawdopodobne niż te zawarte w PEP2040. Na utrzymanie dynamicznego rozwoju PV będą miały wpływ takie czynniki jak m.in. wzrost cen paliw i wzrost cen energii, a także rezygnacja z gazu jako paliwa przejściowego i wyraźny zwrot w kierunku elektryfikacji i łączeniu sektorów. Wzrost cen paliw i cen energii elektrycznej doskwiera również polskiemu przemysłowi. Wykazuje on duże zainteresowanie źródłami OZE, które określane są jako szansa na uczynienie polskiej gospodarki bardziej konkurencyjną.

Źródło: MKiŚ, ARE, IEO, PEP2040.

Zobacz również