Według planów elektrownia składająca się z ok. 16 tys. paneli fotowoltaicznych rozpocznie działalność w połowie 2022 r. Projekt realizowany z największą w kraju grupą chemiczną wpisuje się w Program rozwoju fotowoltaiki, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW z energii słonecznej.

Ogromna farma PV dla jednego odbiorcy

Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh – realizowana najprawdopodobniej poza systemem aukcyjnym – powstanie na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych Grupy Azoty Siarkopol w świętokrzyskim Osieku. Zbudowana zostanie na potrzeby jednego odbiorcy, który na mocy umowy PPA korzystał będzie bezpośrednio z energii wyprodukowanej z farmy.

Będzie to pierwsza w Polsce instalacja fotowoltaiczna zbudowana na potrzeby jednego odbiorcy przemysłowego. Dzięki umowie corporate PPA, czyli Power Purchase Agreements, umożliwiającej dokonywanie zakupów energii bezpośrednio od Grupy PGE, Grupa Azoty Siarkopol uzyska dostęp do czystej i ekologicznej energii na bardzo korzystnych warunkach – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Fotowoltaika z magazynem energii

W ramach współpracy Grupa PGE rozważa również wyposażenie elektrowni PV w magazyn energii. Mógłby on być wykorzystywany jako bufor dopasowujący produkcję instalacji do zapotrzebowania GA Siarkopolu lub jako zapasowe źródło zasilania.

W kręgu zainteresowania spółki są tereny niewykorzystywane w działalności Grupy Kapitałowej PGE oraz takie jak w Osieku, gdzie zakończono działalność przemysłową. Budowa elektrowni fotowoltaicznych pozwoli nadać im nowy charakter i może stać się istotnym elementem ich rekultywacji.

PGE wyprzedzi Energę

Grupa Energa uruchomiła cztery lata temu w gminie Czernikowo koło Torunia największą dotąd w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy 3,77 MW.

Farma PV w gminie Czernikowo.

Źródło: PGE

Redakcja GLOBEnergia