W Europie zainstalowano 10-milionową pompę ciepła!

Według szacunków Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA, na początku
grudnia 2017 została zainstalowana w Europie 10-milionowa pompa ciepła.
W świetle zachodzącej transformacji sektora urządzeń grzewczych jest to bardzo
dobra informacja, gdyż coraz większa liczba zainstalowanych pomp ciepła oznacza
kolejny krok w kierunku ekologicznego ogrzewania budynków, a także całkowitą
redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Udział pomp ciepła pośród
wszystkich dostępnych technologii grzewczych w Europie wciąż pozostaje
stosunkowo niewielki, jednak w ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost
sprzedaży tych urządzeń.
Organizacja branżowa EHPA zestawiła korzyści wynikające z działania 10 milionów
sztuk pomp ciepła w Europie. Są to :

Sekretarz generalny EHPA Thomas Nowak powiedział, że dziś możemy świętować to, co osiągnęliśmy do tej pory, ale przyszłość ogrzewania budynków wskazuje na
powszechne zastosowanie pomp ciepła do ogrzewania budynków w Europie
w najbliższych latach. Uważa on, że przyszłe systemy energetyczne będą wymagać
dalszej integracji technologii z poszczególnymi sektorami zużycia energii oraz
mądrości decydentów, którzy ułatwią tę zmianę. Ze względu na lepsze obciążenie
sieci energetycznej, magazynowanie energii elektrycznej oraz szereg korzyści
ekologicznych i ekonomicznych, rola pomp ciepła w systemach grzewczych
przyszłości jest zbliżona do przyszłej roli samochodów elektrycznych w transporcie.

Prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
Paweł Lachman szacuje, że ilość sprzedanych pomp ciepła w Polsce w 2017 roku
zwiększy się o około 20%, a w przypadku pomp ciepła powietrze/woda może
wzrosnąć nawet o około 50% (w stosunku do 2016 roku). Będzie to już piąty rok
znacznego wzrostu rynku tego typu pomp ciepła w Polsce. Jest to też dowód
zaufania klientów, dojrzałości technologii i atrakcyjności zastosowania tych urządzeń.
Biorąc pod uwagę, że obecnie większość producentów urządzeń grzewczych
w Europie uznaje pompy ciepła za kluczową technologię grzewczą przyszłości,
należy spodziewać się dalszego intensywnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce.

Szczegółowy raport zawierający analizy dotyczące sprzedaży pomp ciepła
w ostatnich latach w Polsce, a także prognozy rynku do roku 2030, zawarte są
w Raporcie Rynkowym PORT PC 2017. Raport jest do pobrania na stronie
www.portpc.pl. Wkrótce dostępny będzie także w języku angielskim.

źródło : PORT PC