10 mln pomp ciepła w pięć lat na terenie Unii Europejskiej – czy to możliwe?

pompy ciepła

Kierunek polityki unijnej kładzie coraz większy nacisk na montaż pomp ciepła, a także ich współpracę z fotowoltaiką i systemami magazynowania energii. To zarówno krok w kierunku lepszego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, jak i uniezależnienia się od dużych elektrowni. W znaczny sposób upraszcza też dekarbonizację, do której szczególnie w Polsce przyczyniają się właśnie pompy ciepła. Jakie cele technologii pomp ciepła stawia Unia Europejska poprzez dyrektywę EPBD?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

pompy ciepła

Podziel się

W dniu 14 marca 2023 r. Parlament Europejski przyjął poprawki do dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków. Nie zabrakło wśród nich takich, które bezpośrednio odnoszą się do pomp ciepła. O czym mówią? Jakie cele stawia UE przed pompami ciepła? Sprawdzamy!

Pompy ciepła i bezpieczeństwo energetyczne

W inicjatywie Komisji Europejskiej znanej pod nazwą RePowerEU wezwano do większego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach. Jednocześnie podkreślona została przyszła istotna rola kierowanych przez obywateli społeczności energetycznych, np. spółdzielni. Kolejnym z kierunków jest dalszy rozwój pomp ciepła i promowanie go jako sposobu na zwiększenie suwerenności energetycznej UE. Wpływa to jednak bezpośrednio na bezpieczeństwo energetyczne i wspomnianą suwerenność w każdym domu. Dzięki tej technologii możliwe jest zminimalizowanie wpływu rynku energetycznego na rachunki za ogrzewanie. W połączeniu z instalacją OZE, która dostarcza energię elektryczną, dom może zostać samowystarczalny. 

Komisja Europejska chce, żeby w Unii w ciągu najbliższych pięciu lat pojawiło się 10 mln pomp ciepła! Średnio jest to 2 mln urządzeń rocznie. Dla porównania, w 2022 r. w samych Włoszech sprzedano ich ponad 500 tys., a w Polsce prawie 200 tys. sztuk. Nie jest to więc wynik poza zasięgiem. Te setki tysięcy pomp ciepła przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw domowych, zmniejszy ich zależność od coraz bardziej zmiennych cen paliw kopalnych i umożliwi im odgrywanie aktywnej roli w transformacji energetycznej.

Zakres norm energetycznych i ekologicznych

Jak wskazuje Komisja Europejska, minimalne normy charakterystyki energetycznej powinny koncentrować się na renowacji budynków o największym potencjale pod względem: 

  • dekarbonizacji, 
  • zmniejszenia ubóstwa energetycznego,
  • rozszerzonych korzyści społecznych i gospodarczych.

Ten ostatni punkt odnosi się w szczególności do budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej, których renowacja jest priorytetowa.

Oceniając potencjał efektywnego ogrzewania i chłodzenia państwa członkowskie powinny brać pod uwagę szersze aspekty środowiskowe i zdrowotne oraz aspekty bezpieczeństwa

czytamy w sprawozdaniu Parlamentu ws. EPBD. 

Unia wskazuje tym samym, że nie tylko eksploatacja jest istotna, ale cały cykl życia pompy ciepła. Ze względu na kluczową rolę w transformacji należy zminimalizować ryzyko negatywnego wpływu czynników chłodniczych na środowisko. Powinny być wykorzystywane zatem te czynniki, które charakteryzują się trwałością, są pochodzenia biologicznego i nie są toksyczne. 

Pompa ciepła bezdyskusyjnie jest urządzeniem grzewczym, które będzie odmieniane w ogrzewnictwie w Europie w najbliższych latach przez wszystkie przypadki. Tym co za nią przemawia jest komfort użytkowania, tania eksploatacja i czynnik ekologiczny. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejnych skrajnych sytuacji na rynku, które w 2022 r. sprowadziły się do wysokich cen paliw. Niemniej nie należy polegać na nadziei, a samemu zadbać o budynek. Dobrze dobrana pompa ciepła w ocieplonym domu to najlepsze zabezpieczenie przed kryzysem energetycznym.

Źródło: Parlament Europejski.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia