10 sierpnia rusza nabór wniosków dla samorządów w ramach programu Prosument

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

b113008354pan

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) począwszy od 10.08.2015 r.
Samorządy dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi. W momencie składania wniosku beneficjent musi posiadać wstępne umowy, określające m.in. warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości dla celów instalacji i eksploatacji inwestycji oraz kontroli, z osobami fizycznymi, wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi (lista instalacji w budynkach stanowi załącznik do wniosku).
Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym w formie:
- dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji),
- pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane.
 
Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 200 tys. zł.
 
Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.
 
Źródło: NFOŚiGW