BNP Paribas jako Bank Zielonych Zmian wspiera klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz inspiruje klientów do podejmowania trafnych decyzji finansowych.

Dzięki finansowaniu Banku, ponad 15 tysięcy gospodarstw domowych korzysta z paneli fotowoltaicznych. Bank konsekwentnie realizuje również strategię finansowania przedsiębiorstw w Polsce, a także wspierania inwestycji strategicznych z punktu widzenia państwa oraz wywierających pozytywne wpływy: społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

Teraz Bank stawia na swój wizerunek marki odpowiedzialnej społecznie i decyduje się na zmianę źródła energii elektrycznej z której korzysta.

Według oficjalnej deklaracji, 100% energii elektrycznej kupowanej bezpośrednio przez Bank będzie pochodzić z elektrowni wodnych.

Dzięki temu BNP Paribas znacząco przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a także obniży emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów zawieszonych.

„(…)Cieszymy się, że teraz będziemy mogli także jako instytucja finansowa w 100 proc. korzystać z czystej zielonej energii elektrycznej. Jestem przekonany, że dobrze zaplanowane i realizowane działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej przynoszą nie tylko wymierne efekty ekologiczne, lecz także dają nowe impulsy do rozwoju gospodarczego i są ważnym elementem misji społecznej.” – komentuje Kazimierz Łabno, wiceprezes Zarządu Banku BNP Paribas odpowiedzialny za Obszar Operacji i Wsparcia Biznesu.

Łabno wierzy, że za przykładem BNP Paribas inne firmy nie bały się sięgać po proekologiczne rozwiązania, które będą z pożytkiem nie tylko dla nich, ale dla całej planety.
Energię będzie dostarczał Respect Energy, jeden z największych niezależnych podmiotów na rynku energii elektrycznej w Polsce.

Nie pierwszy i zapewne nie ostatni

BNP Paribas to nie pierwszy bank, która stawia na zieloną energię. Niedawno informowaliśmy chociażby, że Credit Agricole podpisał niedawno aneks do umowy z firmą TAURON, który zakłada kupno przez bank całej energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni wodnych i wiatrowych.

Obecnie 95% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Kilkanaście pozostałych placówek, w których dostawcę prądu wybierają właściciele nieruchomości jest zachęcanych przez bank do zakupu „zielonej energii”. Placówki zasilane ze źródeł odnawialnych otrzymają certyfikat świadczący o zakupie energii EKO Premium.

Coraz coraz częściej nie tylko w skali Europy i świata, przedsiębiorstwa i instytucje, które oferują nowoczesne rozwiązania i usługi, stawiają na odnawialne źródła energii. Pytanie, czy to trend, czy po prostu konieczność.

Opracowano na podstawie: BNP Paribas, GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia