Wczoraj w jednej z sesji 12. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach uczestniczył online Frans Timmermans – wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Jak zapowiedział Komisarz, w ciągu najbliższych siedmiu lat transformacja regionów górniczych w Europie może przyczynić się aż do 100 mld euro nowych inwestycji. Regionem, który skorzysta z inwestycji będzie między innymi Śląsk, który będzie stanowił wzór transformacji.

Frans Timmermans, źródło: newspix.pl

Śląsk wzorem transformacji

Jak powiedział Frans Timmermans, w Polsce, gdzie energetyka w ok. 80 proc. jest oparta na węglu, wyzwania dotyczące transformacji są największe. Dotyczy to przede wszystkim Śląska, gdzie skupione są kopalnie. Jak wspomniał Timmermans, nie ma obecnie w Europie innego regionu, w którym sprawiedliwa transformacja byłaby ważniejsza, niż właśnie na Śląsku. Szczególnie, że w przemyśle węglowym w tym regionie zatrudnionych jest 78 tys. osób, a dla wielu rodzin górnictwo to podstawowe źródło dochodu. Według Komisarza, dokonując transformacji „nie można po prostu wyłączyć wtyczki działającej od kilkudziesięciu lat machiny przemysłu”.

Pomoc w dekarbonizacji

Dekarbonizacja oznacza utratę miejsc pracy, ale Unia Europejska chce wspierać proces zmian. Jak powiedział wiceprzewodniczący KE, mechanizm sprawiedliwej transformacji powinien pomóc rodzinom w takich miejscach jak Ruda Śląska czy Konin, gdzie zagrożone są miejsca pracy w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego. Transformacja będzie sprawiedliwa, ale musi także przynieść prawdziwą zmianę.

Komisarz podczas Konferencji zachęcał regiony górnicze do przygotowywania projektów, które znajdą finansowanie w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Warto przypomnieć, że Polska będzie największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Polska będzie największym beneficjentem tego funduszu. Liczę, że regiony już teraz planują swoje przemiany i przedstawią dobre plany, dostosowane do swojej specyfiki. Nie ma złotej recepty i jednego wzorca dla wszystkich regionów węglowych –  powiedział Frans Timmermans

Neutralność klimatyczna w UE

Unia Europejska dąży do tego, by Europa była pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem. W związku z tym, żaden kraj nie może pozostać w tyle. Jednocześnie transformacja musi być sprawiedliwa, więc wszelkie zmiany muszą zostać zaakceptowane przez mieszkańców UE.

Jak powiedział Frans Timmermans, wkrótce Komisja Europejska przedstawi plan zwiększenia celu klimatycznego dla Europy do roku 2030. Komisja analizuje zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do co najmniej 50 proc., a potencjalnie nawet do 55 proc., w stosunku do poziomu w 1990 r.

Realizacja Zielonego Ładu

Działania, które posłużą realizacji Zielonego Ładu to m.in. przedstawiona w lipcu unijna strategia łączenia sektorów takich jak ciepłownictwo, transport, przemysł oraz produkcja energii elektrycznej i gazu w jeden system energetyczny, a także uruchomienie finansowania projektów służących transformacji ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w postaci m.in. instrumentów pożyczkowych. Komisarz wskazał także na konieczność przemyślanej reformy unijnego system handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Szansa dla Polski

Według Fransa Timmermansa, Polska ma ogromny potencjał rozwoju gospodarki wodorowej, biogazu oraz morskiej energetyki wiatrowej.

Źrodło: PAP

Redakcja GLOBEnergia