Prezes rady Ministrów Mateusz Morawiecki wziął udział w konferencji dot. zachęt dla gmin w programie Czyste Powietrze. Wskazał, że dziś nowoczesne państwo to takie, które zapewni obywatelom wysoką jakość życia. Obecne programy jak Czyste Powietrze, nadrabiają wielodekadowe zaległości. Pomoc rządowa pomaga w zmniejszeniu zużycia energii, zwiększeniu efektywności energetycznej przy dbałości o środowisko. Polityka prowadzona przez Polskę oraz Unię Europejska uwzględnia walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Priorytety w działaniu na rzecz redukcji zanieczyszczeń powietrza są uwzględnione w nowo przyjętej Polityce Energetycznej Polski na 2040 r. Trwa obecnie oczekiwanie na jej publikację w Monitorze Polskim.

Morawiecki zauważył, że szczególnie na Śląsku nie trzeba przekonywać mieszkańców co do istoty czystego powietrza. Rząd nie chce się odwracać od przemysłowego dziedzictwa tego regionu, ale oprzeć na nim dalszy rozwój.

– Czyste Powietrze to nasza wspólna sprawa. Od naszej odpowiedzialności zależy to, jak szybko będziemy dostrzegali poprawę jakości powietrza i środowiska. Możemy się różnić poglądami, ale wszyscy oddychamy jednym powietrzem i musimy o nie dbać – powiedział Morawiecki.

Świętochłowice tysięczną gminą

8 lutego br. zostało podpisane kolejne porozumienie WFOŚiGW z gminą Świętochłowice w zakresie współpracy w programie Czyste Powietrze.  Według danych KPRM, najwięcej gmin sygnowało porozumienie w woj. świętokrzyskim, najmniej w warmińsko-mazurskim.

Grafika: KPRM

Grafika: KPRM

W programie złożono już ponad 200 538 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 3,67 mld zł. Minister Klimatu Michał Kurtyka poinformował, że porównując dane z grudnia 2019 do grudnia 2020 r., odnotowano 2-krotny wzrost liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, co oznacza, że wprowadzone zmiany w programie przynoszą skutki.

Grafika: KPRM

Grafika: KPRM

100 mln zł na promocję programu

Kancelaria Premiera RP informuje, że na współpracę z gminami w ramach Czystego Powietrza  przeznaczy 100 mln zł. Te środki umożliwią gminom prowadzenie konsultacji i utworzenie nowych miejsc informacyjnych dla mieszkańców. Dostępnych będzie więcej pieniędzy na wsparcie tego programu dla osób mniej zamożnych. Dotacja do wymiany pieca w programie Czyste Powietrze może sięgnąć nawet 37 tys. zł. W ciągu ostatniego miesiąca złożono 11 tys. wniosków o dofinansowanie prośrodowiskowych przedsięwzięć.

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom