1000 kWh z 1 kWp w teorii. Ile energii produkuje fotowoltaika w praktyce? Sprawdzamy!

Teoretycznie 1 kWp mocy fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu powinien wyprodukować rocznie 1000 kWh. Jak jest w rzeczywistości? Sprawdzamy na przykładzie!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Mamy dane z instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na jednym z podkrakowskich domów. Instalacja powstała pod koniec 2019 roku, więc produkuje energię już od ponad czterech lat. Postanowiliśmy przeanalizować jej produkcję. Zanim zobaczymy, ile zielonej energii elektrycznej powstało dzięki instalacji, pochylmy się na chwilę nad jej parametrami technicznymi. 

Charakterystyka instalacji

Badana mikroinstalacja działa w Małopolsce, w pobliżu Krakowa. Do sieci podłączona została w 2019 roku, zlokalizowana jest na południowej części dwuspadowego dachu. Moduły monokrystaliczne MWT o mocy 340 kWp każdy, zamontowano na konstrukcji wsporczej do dachówki ceramicznej. Łączna moc mikroinstalacji to 9,86 kWp. 

Teoria a praktyka

Teoretycznie omawiana instalacja powinna więc wyprodukować około 9860 kWh energii elektrycznej rocznie. Jak jest w rzeczywistości? Średnia wysokość produkcji z lat 2020-2023 to 10 218 kWh rocznie, a więc odrobinę więcej, niż wynika to z szacunkowych obliczeń. Średnio 1 kWp produkował dotychczas 1036 kWh przez 12 miesięcy. A jak przedstawia się sytuacja w poszczególnych miesiącach? Który z nich jest najkorzystniejszy dla fotowoltaiki?

70% produkcji przez pół roku

Z oczywistych względów cieplejsze pół roku (od kwietnia do września) jest korzystniejsze dla fotowoltaiki. W tych miesiącach instalacja w latach 2020-2024 generowałą średnio 70% całej rocznej produkcji. W 2020 roku najbardziej owocny był kwiecień (1577 kWh), w 2021 i 2022  wygrał czerwiec (1538 kWh i 1448 kWh ), w 2023 na czele znalazł się lipiec z wynikiem 1356 kWh. 

Najsłabszym miesiącem dla PV był najczęściej grudzień (w 2020 roku produkcja wyniosła 242 kWh, w 2021 było to 165 kWh, a rok później tylko 144 kW). W 2023 roku najsłabiej wypadł styczeń – 232 kWh. Jeśli chcecie poznać dokładną analizę działania instalacji w 2022 roku, zapraszamy do lektury naszego starszego artykułu na ten temat. Teraz skupimy się na produkcji w 2023 roku. Jak wypadła?

Produkcja 2023 w liczbach

W 2023 roku instalacja wyprodukowała łącznie 9881 kWh. Od kwietnia do maja miało miejsce 72% produkcji, najbardziej produktywny był lipiec, kiedy instalacja wygenerowała 14% całej rocznej produkcji. Wysokie wyniki fotowoltaika osiągnęła też w maju i czerwcu (po 13% rocznej generacji) oraz w sierpniu i wrześniu (po 11%). Najmniej (232 kWh i zaledwie 2%) energii elektrycznej powstało w grudniu. Rok 2023 był pierwszym rokiem od podłączenia instalacji do sieci, w którym produkcja nie przekroczyła 10 000 kWh. 

W ciągu całego roku 2023 przez 11 dni fotowoltaika nie wyprodukowała zupełnie nic – pięć z tych dni zdarzyło się w styczniu, dwa w listopadzie i cztery w grudniu. Rekordowy dzień, w którym produkcja była najwyższa, przypadł w minionym roku na 10 maja. Mikroinstalacja wygenerowała wtedy 66,62 kWh. Średnia dzienna produkcja dla maja wyniosła 40 kWh, dla lipca 44 kWh, a dla stycznia 7 kWh. 

Jak zapowiada się rok 2024?

Na razie trudno porównywać rok 2024 do poprzednich, ponieważ mamy wyniki dopiero z pierwszych pięciu miesięcy. Czy można wyczytać z nich jakieś prognozy na przyszłość?

O ile pierwsze 4 miesiące roku były dla badanej instalacji przeciętne – wysokość produkcji nie odbiegała w znaczący sposób od wyników z pozostałych lat, to maj był rekordowy. W tym miesiącu instalacji wyprodukowała ponad 1600 kWh, co daje około 52 kWh dziennie. Podobny wynik (jeśli chodzi o średnią dzienną wysokość produkcji) został osiągnięty w kwietniu 2020 roku, jednak całkowita wysokość produkcji w tym miesiącu zatrzymała się na poziomie 1577 kWh. Maj ma tę przewagę nad kwietniem, że trwa 31, nie 30 dni, dlatego przy podobnej średniej dziennej umożliwił większą sumaryczną produkcję. Nie można mu jednak odebrać rekordu – jeszcze nigdy badana instalacja nie osiągnęła tak wysokiej miesięcznej produkcji. Będziemy obserwować ją dalej i informować o następnych rekordach!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia