Analiza wykonana przez Instytut Energetyki Odnawialnej wykazała, że inwestorzy i deweloperzy cały czas interesują się rozwojem projektów projektów fotowoltaicznych. W których miesiącach wydano najwięcej warunków przyłączenia?

Wydane warunki przyłączenia

Według analizy IEO, największa moc projektów w wydanych warunkach przyłączenia w pierwszej połowie 2020 roku dotyczyła marca i kwietnia. W tych miesiącach wydano warunki dla projektów o mocach po około 300 MW. Dwukrotnie mniejsze moce dotyczą stycznia, lutego i kwietnia. Łączna moc projektów z warunkami przyłączenia w pierwszej połowie 2020 roku wynosi około 1300 MW.

Wydane warunki przyłączenia w poszczególnych miesiącach, źródło: IEO

Prognozy na koniec 2020 roku

Aktualne dane wskazują na niesłabnące zainteresowaniem projektami PV wśród inwestorów i deweloperów. Co więcej, wiele wskazuje na to, że na koniec 2020 roku padnie rekord, a warunki przyłączenia do sieci otrzyma ponad 2 GW projektów fotowoltaicznych.

Zawarte umowy o przyłączenie wg Operatorów ma po pierwszym półroczu 2020 roku ponad 500 MW projektów.

 

Moc projektów na danym etapie zaawansowania w latach 2015-2020, źródło: IEO

Według IEO na polskim rynku zaczyna pojawiać się coraz więcej dużych projektów fotowoltaicznych. Jak podaje Instytut, obecnie 29 projektów PV o mocy powyżej 10 MW posiada warunki przyłączenia do sieci, a ich łączna moc przekracza 1 GW.

Aukcje OZE

Zainteresowanie jest ważne pod kątem aukcji OZE. Według IEO konkurencja w 2020 roku będzie tak samo dobra jak w poprzedniej aukcji. Według planów na 2020 rok, wolumen projektów fotowoltaicznych o mocy poniżej 1 MW przewidywany jest na 800 MW. Dla porównania, założenia przyjęte przez resort klimatu wskazują, że aukcje w 2021 przyczynią się do powstania blisko 2 200 MW nowych mocy wytwórczych. Największy wolumen jest związany z fotowoltaiką. Ministerstwo szacuje, że aż 1 700 MW będzie dotyczyło samych instalacji fotowoltaicznych, przy czym dla energii promieniowania słonecznego o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW przeznaczone będzie 1000 MW.

Źródło: IEO

Redakcja GLOBEnergia