Światowy rynek energii słonecznej wkroczył w fazę bardzo intensywnego wzrostu, napędzany przede wszystkim przez ogromny popyt na rynku azjatyckim oraz amerykańskim. W 2016 roku światowy rynek fotowoltaiki osiągnął maksymalny dotychczas wzrost o 50%. W porównaniu do światowego, rynek europejski wydaje się być nieco „zamrożony” (należy jednak wziąć pod uwagę, że za imponującą popularność energii słonecznej w Azji są odpowiedzialne głównie jej niskie ceny). W wielu krajach europejskich obecnie powstają regulacje prawne mające zapewnić korzystniejsze warunki do produkowania energii ze źródeł odnawialnych.

Łączna moc przyłączonych instalacji fotowoltaicznych na świecie wyniosła w 2016 roku 76 GW, natomiast w samej Europie – 7,9 GW. W 2016 r. instalacje fotowoltaiczne w Europie wytworzyły łącznie 105,3 TWh.

Zróżnicowane priorytety

Obszarem najbardziej dynamicznego wzrostu popularności fotowoltaiki jest obecnie Azja. Chiny dążą do bardziej zdecentralizowanej fotowoltaiki i większej popularności małych i średnich elektrowni słonecznych oraz mikroinstalacji. Trudno się dziwić świadomej i przemyślanej polityce Chin – państwo to ma niewątpliwe doświadczenie w ocenie opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii, co doskonale dowiodło przed laty na przykładzie wielkich inwestycji w energię wiatrową (prawdopodobnie główną motywacją dla takich działań nie była troska o stan środowiska, ale fakt, że pozyskiwanie energii z wiatru jest opłacalne).  Inna sytuacja panuje w Indiach, będących obecnie trzecim na świecie wytwórcą energii słonecznej. Rośnie tam popularność dużych elektrowni słonecznych, choć instalacje fotowoltaiczne na dachach również mają spory udział w ogólnej strukturze wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych. Dlaczego Indie – kraj rozwijający się – stały się fotowoltaiczną potęgą? Rynek fotowoltaiki w Indiach jest szczególnym przykładem, w jaki sposób znaczny spadek cen paneli fotowoltaicznych – w tym przypadku o 20% – wpłynął na gwałtowny wzrost popularności energii słonecznej. Panele stały się tańsze głównie dzięki ogromnym zdolnościom produkcyjnym chińskich fabryk oraz postępowi technologicznemu. Cena wyprodukowania tego rodzaju energii w Indiach wynosi mniej niż 4 rupie/KWh, czyli około 0,055 euro/KWh. W porównaniu z cenami w innych państwach jest to wyjątkowo niski koszt. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt wspierania fotowoltaiki przez rząd Indii w postaci przyznawania wsparcia finansowego dla firm zajmujących się dostarczaniem energii w celu wspierania rozwoju energetyki słonecznej.

Boom na wielkie elektrownie słoneczne w USA

Rok 2016 był niewątpliwie bardzo udany dla producentów energii słonecznej w Ameryce. W 2016 roku nastąpił wzrost mocy zainstalowanej o 97% w stosunku do roku 2015. Według statystyk, 1MW mocy instalowany jest  tam co 36 minut. Oczywiście jest to tylko porównanie, jednak trafnie obrazuje ogromne tempo wzrostu znaczenia fotowoltaiki na amerykańskim rynku energii odnawialnej.

Źródło: Photovoltaics Barometer 2017

Redakcja GLOBEnergia