VI Forum Gospodarcze „Energia i Środowisko” – 11 grudzień 2012, Warszawa

Forum jest wydarzeniem cyklicznym i jest skierowane do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji działających na rzecz biznesu. Jego głównym celem jest przekazywanie wiedzy merytorycznej oraz umożliwienie tworzenia trwałych relacji biznesowych.

Tematyka VI Forum Gospodarczego jest bezpośrednio związana z kwestiami ochrony środowiska, energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Sesje panelowe zostały starannie zaplanowane dla grup zainteresowanych konkretnym tematem i umożliwiają wyminę poglądów i doświadczeń.

 

Tematami przewodnimi będą:
– Odnawialne źródła energii: Wiatr, Słońce, Woda
– Odnawialne źródła energii: biomasa, biogazownie, biopaliwa
– Klastry gospodarcze, organizacja przyszłości
– Gospodarka odpadami komunalnymi
– Gospodarka odpadami opakowaniowymi i zużytym sprzętem
– Złota era gazu
– Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu
– Efektywne wykorzystanie energii i Energia skojarzona
– PPP i finansowanie inwestycji proekologicznych
– Oświetlenie uliczne i drogowe
– Ogrzewanie, Klimatyzacja, Wentylacja
– Budownictwo ekologiczne

Wspierają nas merytorycznie Ministerstwa: Gospodarki, Rozwoju Regionalnego, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W sesjach plenarnych głos zabierze 60 wysoko wykwalifikowanych ekspertów branżowych, zaś samo Forum zgromadzi kilkaset przedstawicieli firm, instytucji i samorządów z całej Polski oraz inwestorów zagranicznych.

Po zakończeniu VI Forum odbędzie się Uroczysta Gala, w trakcie której zostaną nagrodzone najlepsze branżowe firmy statuetkami Lidera Zrównoważonego Rozwoju.

Jesteśmy w trakcie konstruowania agendy VI Forum Gospodarczego „Energia i Środowisko”.

W budowaniu problematyki paneli dyskusyjnych bazujemy na naszym doświadczeniu z poprzednich edycji Forum, ale dbamy także, by w agendzie znalazły się najważniejsze aktualne tematy dotyczące energii odnawialnych i ochrony środowiska zarówno w skali naszego kraju jak i całej Europy.

Zapraszamy do zapoznania się z wstępną, roboczą wersją agendy na stronie http://www.eis.org.pl/vi-forum

 

Więcej informacji: www.eis.org.pl