20-25 listopada 2015 roku odbyły się badania opinii publicznej prowadzone przez TNS Polska na zlecenie Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO). 

 
Badanie dotyczyło świadomości polskiego społeczeństwa w kwestiach odnawialnych źródeł energii, ustawy, postawy prosumenckiej, wsparcia finansowego na inwestycje produkujące prąd i ciepło z OZE. 
Z badań wynika, że 64% badanych jest za zwiększeniem wsparcia na rozwój małych domowych instalacji opartych na OZE, 21% jest przeciw, a 15% nie ma swojego zdania na ten temat. 
Jak zauważa IEO badanie opinii publicznej przeprowadzono w momencie, gdy Polacy byli przekonani, że od 1-go stycznia 2016 roku wejdzie w życie rozdział 4 ustawy OZE wprowadzający system wsparcia w postaci taryf gwarantowanych dla właścicieli najmniejszych instalacji OZE oraz system aukcyjny (respondenci nie wiedzieli o podpisanej 31 grudnia 2015 r. nowelizacji ustawy OZE, której celem jest opóźnienie wejścia w życie przepisów o pół roku, czyli do  1-go lipca 2016 roku). 
 
Respondentów pytano też o znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii. Tylko 30% pytanych słyszało o ustawie o OZE. Jak komentuje wynik IEO, te dane są obiecujące, bo w porównaniu z badaniem przeprowadzonym zaraz po jej uchwaleniu (IEO wykonało podobne badania 27marca – 1 kwietnia 2015) o ustawie słyszał co czwarty badany. Niepokojące jest jednak to, że jedynie 7% jest świadomych  czego ona dotyczy. 
 
Podobne tendencje wzrostu świadomości wśród polskiego społeczeństwo dotyczą terminu Prosument. Z tym terminem zaznajomionych jest 11% badanych, podczas gdy w marcu 2015r było ich jedynie 6%. Podobnie niepokojące jest to, że jedynie 3% deklaruje iż wie dokładnie, co ten termin oznacza. 
 
Z badania wynika również, że 64% badanych zainwestowałoby w instalację OZE produkującą ciepło, a 41% pytanych zainwestowało by w ekologiczne źródło energii elektrycznej. 
Osoby, które wykazały chęć inwestycji w instalację OZE, za główną przyczynę realizacji inwestycji wskazują mniejsze opłaty za energię (54% chętnych na mikroinstalację) oraz czyste powietrze (37% chętnych na mikroinstalację). 
 
Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus !

appstore        google play