Farma fotowoltaiczna, która jest przedmiotem informacji podanej w poniedziałek przez Radę Nadzorczą ZE PAK, ma szansę zostać zdecydowanie największą farmą fotowoltaiczną w Polsce.

Jej moc planowana jest na 70 MWp. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA dysponuje powierzchnią ok. 110 ha. Są to tereny zrekultywowane, uprzednio eksploatowane górniczo. Ich lokalizacja to gmina Brudzew, powiat turecki.

Jak podaje komunikat, przewidywany czas realizacji inwestycji wyniesie około 24 miesiące, łącznie z okresem preinwestycyjnym, który będzie obejmował fazę projektowania, czy oczekiwania na potrzebne decyzje administracyjne.

Spółka spodziewa się, że koszt wybudowania farmy wraz z układem wyprowadzenia mocy ma wynieść około 200 mln złotych.

Spółka zastrzega jednocześnie, że realizacja projektu wymaga uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i zgód o charakterze formalno-prawnym oraz uzyskania pożądanej struktury finansowania projektu.

Elektrownia i środowisko

Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin SA (zwanych dalej firmą lub PAK) posiada trzy elektrownie: Pątnów I, Adamów i Konin oraz jest właścicielem 100% udziałów w firmie Pątnów II Sp. z o.o., której własnością jest elektrownia Pątnów II.

Elektrownie Adamów i Konin dostarczają ogrzewanie dla miejscowości Turek i Konin oraz dostarczają energię elektryczną do krajowej sieci energetycznej.

Spółka inwestuje w nowe technologie i usprawnia proces wytwarzania energii. Przykładem jest chociażby modernizacja kotłowni w elektrociepłowni Konin (EC Konin) oraz zakończenie budowy kotła opalanego biomasą, aby sprostać zaostrzonym wymaganiom ochrony środowiska w zakresie emisji do powietrza.

Nowy kocioł opalany biomasą, wyposażony został w cyrkulacyjne palenisko fluidalne (CFB), wybudowano go w miejsce dawnego kotła opalanego węglem brunatnym. Efektem tej inwestycji jest m. in. emisja dwutlenku siarki zmniejszona o ok. 1200 ton/rocznie, tlenku azotu o ok. 1000 ton/rocznie i cząsteczek materii o ok. 100 ton/rocznie.

Największe farmy fotowoltaiczne w Polsce

Planowana przez ZE PAK farma fotowoltaiczna ma szansę stać się zdecydowanie największą tego typu elektrownią w Polsce. Pozostałe, największe inwestycje fotowoltaiczne nie przekraczają mocy 4 MW, jeśli chodzi o pojedyncze obiekty.

Jako największe instalacje fotowoltaiczne w naszym kraju należy wymienić farmę w Czernikowie (3,77 MWp), w Ostrzeszowie (2 MWp), Cieszanowie (2 MWp), czy w Kolnie (1,84 MWp).

Będziemy się bacznie przyglądać etapom realizacji inwestycji w powiecie tureckim! O wszystkich aktualnościach będziemy informować na bieżąco!

Redakcja GLOBEnergia