Świadectwa odpowiadające niemal 112 TWh energii ze źródeł odnawialnych, 186 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji oraz 75 tysięcy toe z efektywności energetycznej – to bilans energetyczny dziesięciolecia działalności Rejestru Świadectw Pochodzenia TGE.

 
Rejestrowi zaufało w tym czasie prawie 2400 firm, wśród których znajdują się największe spółki energetyczne, przemysłowi odbiorcy energii, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządowe, właściciele małych instalacji OZE oraz prosumenci.
Rejestr Świadectw Pochodzenia (RŚP) został uruchomiony na TGE 1 października 2005 roku, jako integralny element systemu wsparcia producentów energii elektrycznej z OZE i kogeneracji. Umożliwia on handel świadectwami pochodzenia w ramach transakcji sesyjnych i pozasesyjnych, a także bezbłędną identyfikację wytwórców oraz przysługujących im świadectw pochodzenia.
 
Obecnie rejestr obejmuje sześć instrumentów, powiązanych z energią ze źródeł odnawialnych i kogeneracji, a także tą, która została zaoszczędzona przez odbiorców, producentów oraz podczas przesyłu. Od września ubiegłego roku TGE prowadzi również oddzielny rejestr dla gwarancji pochodzenia.
Rejestr Świadectw Pochodzenia jest otwarty dla praktycznie wszystkich podmiotów, które wytwarzają energię z odnawialnych źródeł energii lub ograniczyły jej zużycie. Dlatego wśród beneficjentów RŚP znajdują się nie tylko firmy energetyczne, ale też jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, szpitale, parafie, szkoły wyższe i przedsiębiorstwa komunalne. Z przyznawanych członkowi rejestru certyfikatów wynikają prawa majątkowe, które są przedmiotem obrotu na TGE.
 
Pragnę gorąco podziękować wszystkim uczestnikom RŚP. Te dziesięć lat i 300 TWh kolorowej energii to zasługa 2400 spółek. Nie zamierzamy jednak spoczywać na laurach – zależy nam na tym, by nieustannie rozwijać ofertę RŚP i podejmujemy w tym kierunku zdecydowane kroki. Angażujemy się we współpracę z ustawodawcą i organizacjami branżowymi. Wspólnie szukamy rozwiązań, które przyczynią się do efektywnego rozwoju tego rynku. Monitorujemy zmiany zachodzące w związku z ustawą o OZE. W tym roku planujemy uruchomić rynek kontraktów forward na zielone certyfikaty, który przyczyni się do płynnej realizacji planów zakupu certyfikatów” – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.
Źródło: TGE