Według stanu na 1 grudnia 2019 r. moc zainstalowana w polskiej fotowoltaice wyniosła 1185,7 MW. Według stanu na 1 listopada wynosiła 1098,978 MW. Oznacza to, że w przeciągu miesiąca zainstalowano 86,722‬ MW. W przeliczeniu na dni, w listopadzie instalowano 2,89 MW dziennie. To nieco mniej niż w październiku, w którym instalowano 2,96 MW dziennie, ale więcej niż we wrześniu, kiedy instalowano 2,21 MW dziennie. Pod tym względem październik był zdecydowanie rekordowy.

Coraz większe przyrosty!

Od kilku miesięcy, każdy kolejny przynosi nowy rekord pod względem przyrostów mocy w porównaniu z poprzednim rokiem. W czerwcu było to 138% r/r, w lipcu 149% r/r,w sierpniu 156% r/r, we wrześniu 158% r/r,a teraz w październiku aż 166% r/r! W listopadzie przyrost spadł nieco względem października – do 163, % r/r, ale to wciąż bardzo wysoki poziom, przewyższający pozostałe miesiące.

Według stanu na 1 stycznia 2019 roku moc zainstalowana wyniosła 471,4 MW. Wobec tego, od początku roku przybyło o 714,3 MW czyli o 150% mocy.

Polski rynek PV

Na koniec 2018 r. w Polsce funkcjonowało 54 214 mikroinstalacji o łącznej mocy 343 MW. Takie wartości stanowiły wzrost o 235% względem końca 2016 r.

Po trzech kwartałach 2019 r. funkcjonowało już 106 117 mikroinstalacji, czyli prawie dwa razy więcej niż na koniec 2018! Ich łączna moc wynosiła 685 MW, czyli dwa razy więcej! Czwarty kwartał już się kończy. Jakie wyniki przyniesie jego podsumowanie?

Redakcja GLOBEnergia