Nagrodę „Zielona Stolica Europy” przyznaje się miastu, które wyróżnia się szczególnie przyjazną dla środowiska gospodarką miejską.

Zielone Stolice Europy wyznaczają wyższe standardy w dziedzinie gospodarki miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, wsłuchują się bowiem w potrzeby swoich obywateli i wprowadzają pionierskie, innowacyjne rozwiązania ekologiczne.

Upłynął już termin składania zgłoszeń do konkursu o tytuł „Zielonej Stolicy Europy 2016”. O nagrodę ubiega się 12 miast z 11 różnych krajów: Dąbrowa Górnicza (Polska), Essen (Niemcy), Larisa (Grecja), Lublana (Słowenia), Nijmegen (Holandia), Oslo (Norwegia), Reggio Emilia (Włochy), Santander (Hiszpania), Tours (Francja), Umeå (Szwecja), Saragossa (Hiszpania), Piteşti (Rumunia)

Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Cieszę się bardzo, że do konkursu o tytuł »Zielonej Stolicy Europy«. zgłosiło się tak wielu kandydatów. To dowód na to, że europejskie miasta chcą podnosić jakość życia swoich mieszkańców i jakość środowiska. Konkurs ten jest okazją do wymiany najlepszych praktyk i pomysłów, a także inspiruje inne miasta do działania. Życzę wszystkim kandydatom powodzenia w tej edycji konkursu”.
W tym roku po raz pierwszy w konkursie mogły wziąć udział europejskie miasta mające co najmniej 100 tys. mieszkańców. W poprzednich latach o tytuł „Zielonej Stolicy Europy” mogły ubiegać się tylko miasta powyżej 200 tys. mieszkańców. Otwarcie konkursu dla mniejszych miast sprawiło, że ponad połowa zgłoszeń pochodzi z miast o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 200 tys.
Zespół międzynarodowych ekspertów przeprowadzi techniczną ocenę wszystkich zgłoszeń na podstawie dwunastu kryteriów, które obejmują: zmianę klimatu, łagodzenie jej skutków i dostosowanie się do niej; transport lokalny; miejskie tereny zielone i zrównoważoną gospodarkę gruntami; przyrodę i różnorodność biologiczną; jakość powietrza atmosferycznego; jakość środowiska akustycznego; produkcję odpadów i gospodarowanie nimi; gospodarkę wodną; oczyszczanie ścieków; ekoinnowacje i trwałe zatrudnienie; efektywność energetyczną oraz zintegrowane zarządzanie środowiskiem.
Miasta, które przejdą pierwszą selekcję, przedstawią w 2014 r. swoje propozycje międzynarodowemu jury, które oceni ich działalność w kierunku ciągłej poprawy stanu środowiska, a także cele, jakie stawiają sobie na przyszłość. Jury oceni także sposób, w jaki miasta komunikują się ze swoimi mieszkańcami, i zastanowi się, czy kandydaci mają potencjał, by stać się wzorem dla innych miast europejskich i przekazywać im najlepsze praktyki. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, takie wyróżnienie nie tylko stanowi inspirację dla innych miast, ale również poprawia publiczny wizerunek miasta-laureata, co może umocnić jego reputację i zwiększyć jego atrakcyjność, przyciągając do niego turystów, a także nowych mieszkańców i pracowników.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2014 r. w Kopenhadze (stolicy Danii i „Zielonej Stolicy Europy” w 2014 r.).
Inne zielone stolice
Odkąd w 2010 r. ustanowiono nagrodę „Zielona Stolica Europy”, tytuł ten przyznano sześciu miastom. Pierwszym laureatem był Sztokholm, w 2011 r. uhonorowano Hamburg, a w 2012 r. Vitorię-Gasteiz. W 2013 r. tytuł ten dzierży Nantes. W kolejnych latach prawo do posługiwania się nim otrzymają Kopenhaga i Bristol.

Jury

W skład jury konkursu wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, Europejskiej Agencji Środowiska, ICLEI – stowarzyszenia samorządów lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, Biura Porozumienia między Burmistrzami oraz Europejskiego Biura Ochrony Środowiska.

Społeczeństwo Europy składa się dziś w przeważającej części z mieszkańców miast: ponad dwie trzecie Europejczyków mieszka w małych i większych miastach. Wiele problemów ekologicznych, z którymi borykają się dzisiejsze społeczeństwa, ma swoje źródło na terenach miejskich, jednak to właśnie w miastach opracowuje się rozwiązania tych problemów.
Więcej informacji:
www.europeangreencapital.eu

Źródło: Komisja Europejska