Mimo obaw w branży, po danych udostępnianych przez Operatorów widać, że pandemia koronawirusa nie spowalniła rynku i nie zmniejszyła liczby przyłączanych mikroinstalacji. Prezes zarządu Tauron Polska Energia – Filip Grzegorczyk spodziewa się, że w 2020 roku mimo turbulencji gospodarczych pozytywny trend zostanie utrzymany.

Przyłączone mikroinstalacje

W pierwszym kwartale 2020 roku Tauron przyłączył prawie 12 tysięcy nowych mikroinstalacji OZE. Jak podaje Operator, wszystkie przyłączone instalacje zostały wykonane w technologii fotowoltaicznej.

Choć mogłoby się wydawać, że epidemia koronawirusa i zaostrzenie restrykcji w naszym kraju ostudzi zapał prosumentów, a liczba instalacji przyłączanych do sieci nieco się zmniejszy, dane przekazane przez Operatora wskazują na zupełnie odwrotną sytuację! Jak podaje Tauron, statystyki zebrane od początku tego roku wskazują na wzrost liczby przyłączeń mikroinstalacji w kolejnych miesiącach. W marcu spółka przyłączyła o około 40% więcej instalacji niż w styczniu.

Mikroinstalacje na przestrzeni ostatnich lat

Zainteresowanie fotowoltaiką wśród prosumentów jest coraz większe. Dla porównania, w 2017 r. Tauron przyłączył do sieci nieco ponad 4 tysięcy mikroinstalacji o mocy 24 MW, w 2018 ponad 8 tysięcy mikroinstalacji o mocy 48 MW, a w ubiegłym roku już ponad 30 tysięcy mikroinstalacji o mocy 206 MW.


Jak wyglądał 2019 rok pod względem przyłączenia do sieci u innych operatorów? Sprawdź TUTAJ!


W pierwszym kwartale 2020 roku Tauron przyłączył około 12 tysięcy nowych mikroinstalacji OZE. Łącznie do tej pory spółka przyłączyła do sieci ponad 59 tysięcy mikroinstalacji o mocy 390 MW.

Instalacje OZE od Taurona większe niż mikro

Oprócz 12 tysięcy instalacji fotowoltaicznych, Tauron przyłączył również 15 odnawialnych źródeł energii innych niż mikroinstalacje: 14 instalacji fotowoltaicznych większych niż 50 kW i jedną elektrownię wodną.

Sumaryczna moc instalacji OZE przyłączonych przez Taurona w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła wyniosła 94 MW.

Dla porównania, Enea przyłączyła 5,5 tysiąca mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej ponad 41,5 MW i 58 odnawialnych źródeł powyżej 50 kW o łącznej mocy 135 MW.

Tauron przyłączył ponad 2 razy więcej mikroinstalacji PV niż Enea, natomiast Enea przyłączyła zdecydowanie więcej instalacji większych niż mikroinstalacje.

Przyłączenia do sieci w Tauronie w trakcie epidemii

Według Roberta Zasiny, prezesa spółki TAURON Dystrybucja, mimo panującej epidemii i wielu ograniczeń z nią związanych, Tauron nie odnotował większych problemów podczas realizacji przyłączeń mikroinstalacji. Nieliczne opóźnienia występowały w przypadku niewyrażenia zgody właściciela obiektu na wejście do budynku w celu wymiany licznika. W trakcie wymiany liczników przez monterów, zachowane są wymagane procedury i niezbędne środki ochrony przed rozprzestrzenianiem wirusa.

Podsumowując, jeśli licznik znajduje się w miejscu ogólnodostępnym, wymiany odbywają się zgodnie z terminami zgłoszeń gotowości instalacji przez klientów. W pozostałych przypadkach wejście do obiektu przebiega w porozumieniu i za zgodą klienta. Wszystkie prace są prowadzone z zachowaniem podwyższonych zasad bezpieczeństwa pracowników i klientów.

Źródło: Tauron

Redakcja GLOBEnergia