Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW w ramach programu KAWKA.

 
 Nabór będzie prowadzony w terminie od 27.07.2015 r. do 20.01.2016 r.
 
Przypomnijmy, że treść programu „Kawka – Likwidacja niskiej emisji, wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” została zmodyfikowana. Dzięki temu więcej miejscowości  będzie mogło skorzystać z dotacji na zmniejszenie szkodliwych zanieczyszczeń powietrza. Ze wsparcia będzie można skorzystać we wszystkich województwach kraju. 


Zmieniona została wielkość miejscowości (określonej jako liczba ludności) z 10 tys. do 5 tys., kwalifikującej przedsięwzięcia z danego obszaru do dofinansowania, ograniczenie nie dotyczy miejscowości uzdrowiskowych. W zmienionym programie zawężono katalog przedsięwzięć do likwidacji bądź modernizacji lokalnych źródeł ciepła oraz do działań edukacyjno – informacyjnych. Wprowadzono przy tym dodatkowe wymagania dla kotłów opalanych paliwem stałym, gdy przedmiotem zadania będzie wymiana istniejącego węglowego źródła ciepła na urządzenie o wyższej sprawności.
 
Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 120,28 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 – 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r. W dwóch pierwszych edycjach programu Kawka na poprawę jakości powietrza przyznanych zostało łącznie prawie 637 mln zł. Z finansowania skorzystało ponad 60 miast w 12 regionach kraju. Zlikwidowanych zostało prawie 34,5 tys. pieców węglowych i zastąpiono je przyłączami do miejskich sieci ciepłowniczych i prawie 9 tys. niskoemisyjnymi źródłami ciepła, takimi jak:  kotły gazowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne. 
 
 
Źrodło: NFOŚiGW