122 nowych członków w Rejestrze Świadectw Pochodzenia w I kwartale 2015W pierwszym kwartale 2015 roku, w poczet członków RŚP przyjęto 122 podmiotów (29 w styczniu, 50 w lutym, 43 w marcu) – podaje Towarowa Giełda Energii. 

 
Obecnie, w Rejestrze Świadectw Pochodzenia znajduje się 2239 członków. Jak wyglądał obrót tymi prawami majątkowymi w ostatnim kwartale?
 
Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych w pierwszym kwartale 2015 roku ukształtował się na poziomie 18 777 103 MWh, co stanowi wzrost w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku o 69,84% (11 055 954 MWh w pierwszym kwartale 2014 r.).

Zielone certyfikaty – Odnawialne Źródła Energii
Łączny obrót w pierwszym kwartale 2015 roku ukształtował się na poziomie 8 663 424 MWh, dając spadek o 19,29% r/r. Średnioważona cena praw majątkowych a tytułu zielonych certyfikatów pierwszym kwartale wyniosła 172,80 PLN/MWh.

Żółte certyfikaty 
Łączny obrót żółtymi certyfikatami w pierwszym kwartale 2015 roku ukształtował się na poziomie 2 292 660 MWh. Średnioważona cena praw majątkowych pierwszym kwartale roku wyniosła 105,86 PLN/MWh.

Czerwone certyfikaty 
Łączny obrót czerwonymi certyfikatami w pierwszym kwartale 2015 roku ukształtował się na poziomie 7 612 125 MWh. Średnioważona cena praw majątkowych pierwszym kwartale roku wyniosła 10,49 PLN/MWh. 

Fioletowe certyfikaty 
Łączny obrót fioletowymi certyfikatami w pierwszym kwartale 2015 roku ukształtował się na poziomie 208 894 MWh, co oznacza spadek o 34,81% w porównaniu z tym samym kwartałem w ubiegłym roku.  Średnioważona cena praw majątkowych  wyniosła 61,68 PLN/MWh.

Białe certyfikaty – świadectwa efektywności energetycznej
Łączny obrót na instrumencie w pierwszym kwartale 2015 roku ukształtował się na poziomie 14 334 toe, co oznacza prawie siedmiokrotny wzrost w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego. Średnioważona cena instrumentu w kwartale wyniosła 941,39 PLN/toe.
 
Źródło: TGE