13 grudnia ruszy nabór wniosków o dofinansowanie modernizacji linii energetycznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że 13 grudnia rozpocznie się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego pn. „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”. Program jest skierowany do operatorów systemu dystrybucyjnego. Całkowity budżet programu wynosi 1 mld złotych.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

NFOŚiGW jest Krajowym Operatorem Funduszu Modernizacyjnego, z którego będą pochodziły środki na dofinansowanie inwestycji w rozwój infrastruktury niezbędnej do efektywnej instalacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Fundusz Modernizacyjny to nowy, europejski instrument finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej. Ma on działać w latach 2021-2030 i jest zasilany środkami ze sprzedaży 2 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami, tzw. EU ETS. Finansowanie inwestycji ze środków Fundusz Modernizacyjnego odbywa się w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW i może mieć formę dotacji i pożyczek. Zakres wsparcia obejmuje wytwarzanie i wykorzystanie energii z OZE, poprawę efektywności energetycznej, magazynowanie energii, modernizację sieci energetycznych czy wsparcie sprawiedliwej transformacji w regionach uzależnionych od paliw kopalnych.

Nabór ruszy 13 grudnia

Wnioski o dofinansowanie w pierwszym naborze z budżetem 100 mln złotych będzie można składać́ w trybie ciągłym, w okresie od 13.12.2021 roku do 28.02.2022 roku, jednak nie dłużej niż̇ do wyczerpania alokacji. Całkowity budżet programu wynosi 1 mld złotych.

Wsparcie przyczyni się do zwiększenia przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce. Bariery związane ze stanem sieci dystrybucyjnej są jednym z elementów hamujących rozwój sektora samochodów bezemisyjnych w Polsce. NFOŚiGW planuje wesprzeć OSD m.in. w budowie nowych lub rozbudowie i modernizacji stacji elektroenergetycznych na wszystkich dowolnych poziomach napięcia. Ponadto środki zostaną wykorzystane także na rozbudowę/modernizację pól rozdzielni lub poprawę systemu nadzoru i sterowania (w tym monitoring) stacji transformatorowo-rozdzielczych, budowę/przebudowę linii elektroenergetycznych WN, SN, nn, zwiększenie stopnia automatyzacji sieci, rozwój systemów pomiarowych, systemów komunikacji i systemów IT umożliwiających lub poprawiających warunki monitoringu i wizualizacji stanu pracy sieci w celu przystosowania jej do wzrostu nasycenia źródłami generacji rozproszonej oraz stacjami ładowania pojazdów elektrycznych.

- Uruchomiliśmy już wsparcie zakupu i leasingu pojazdów, w styczniu ruszą nabory wniosków dotyczących budowy infrastruktury ładowania pojazdów zeroemisyjnych. Wsparcie dla operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) na rozbudowę sieci dystrybucyjnej, która służy uruchomieniu instalacji stacji ładowania, przede wszystkim instalacji szybkich i ultraszybkich, jest naturalnym i jednocześnie koniecznym uzupełnieniem naszej oferty – powiedział prezes NFOŚiGW, prof. Maciej Chorowski.

Wsparcie pozwoli na wybudowanie 4000 km linii energetycznych oraz 800 stacji transformatorowych.

Źródło: NFOŚiGW

Zobacz również