Łączna moc instalacji fotowoltaicznych pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym, według stanu na koniec 2018 roku, wyniosła niemal 490 MW, w tym ok. 150 MW w systemach małych i dużych oraz ok. 340 MW w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Oznacza to, że w ciągu ostatnich dwóch kwartałów, zainstalowana moc w kraju wzrosła o 56%. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca, zainstalowana moc w kraju wzrosła o 8,5 %. Co więcej, jak podaje PSE, przyrost mocy rok do roku wyniósł aż 132,8%!


Polska w europejskiej czołówce?

Sektor fotowoltaiki jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie. Rynek fotowoltaiczny w Polsce ma olbrzymi, ale dotąd mało wykorzystany potencjał rozwoju. Obecnie, przyrost nowych instalacji PV jest bardzo dynamiczny. Polska zaczęła się nawet wyróżniać na tle pozostałych krajów UE i znalazła się już na 9 miejscu pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych. Biorąc pod uwagę aktualne i realne inwestycje w toku oraz trendy, w 2019 roku Polska może znaleźć się już na 4 miejscu w UE! Autorzy raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce‘2019” oceniają, że w całym 2019 roku przybędzie nawet 1 GW nowych instalacji PV, a moc skumulowana instalacji fotowoltaicznych w Polsce na koniec roku wyniesie 1,5 GW.

Źródło: ieo.pl

Prognozy dla sektora

Projekty Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) zakłada, że łączna moc instalacji PV ma wynieść ponad 20,2 GW w 2040 r. Z kolei Projekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu do 2030 r. (KPEiK 2030) zakłada budowę 15,7 GW instalacji PV w 2040 r. Według tych założeń (PEP) w 2040 r. fotowoltaika będzie stanowić około 25% mocy zainstalowanej.

Źródło: ieo.pl

 

Dynamiczny rozwój sektora PV jest bardzo mile widziany w polskiej energetyce. Przystępne źródła finansowania, wsparcie banków, niedawno wprowadzone ułatwienia dla przedsiębiorców dotyczące systemu opustów, wspierają pojawianie się nowych inwestycji. Można z powodzeniem przyjąć, że rozwój sektora PV ulegnie dalszej poprawie. Już w 2019r. technologia PV powinna stać się liderem na krajowym rynku inwestycji w energetyce, a Polska jednym z wiodących rynków fotowoltaiki w UE!

Źródła: ieo.pl

Redakcja GLOBEnergia