Według danych opublikowanych przez analityka Wooda Mackenziego i Solar Energy Industries Association, skumulowana moc zainstalowana w fotowoltaice w Stanach Zjednoczonych przekracza już 76 GW. Tylko w 2019 roku zainstalowano 13,3 GW nowych mocy, z czego ponad 2,8 GW pochodziło z domowej energetyki rozproszonej.

Nowe, rekordowe moce

W 2019 roku w USA dodano więcej nowych mocy w fotowoltaice niż kiedykolwiek wcześniej. Aż 40% nowych mocy zainstalowanych pochodziło właśnie z fotowoltaiki. Energetyka słoneczna pokonała tym samym wiatr (27% nowych mocy) i gaz (32% nowych mocy). To podobny wynik do 2016 roku, jednak rekord przypada na 2019.

Poniższy wykres przedstawia procentowo nowe moce zainstalowane w systemie energetycznym w Stanach Zjednoczonych w latach 2010-2019.

Źródło: Wood Mackenzie, Federal Energy Regulatory Commission, pv-magazine

Na koniec 2019 roku, skumulowana moc w fotowoltaice w USA wyniosła 76 GW. Dla porównania, na koniec 2009 roku wynosiła 1 GW.

Fotowoltaika w USA w 2019 roku

  • 13,3 GW nowych mocy – o 23% więcej niż w 2018 r.
  • ponad 2,8 GW nowych mocy w fotowoltaice domowej
  • 76 GW skumulowanej mocy PV w USA
  • prawie 40% wszystkich nowych mocy w ogólnie wytwarzanej energii elektrycznej dodanych w USA w 2019 r.
  • 48,1 GW – zakontraktowane moce

Plany na 2020 rok pod znakiem zapytania

Przed wybuchem COVID-19, analitycy prognozowali 47% wzrostu w fotowoltaice w USA, w 2020 i prawie 20 GW nowych instalacji. W obecnej sytuacji plany na 2020 rok stoją pod znakiem zapytania.

Źródło: pv-magazine

Redakcja GLOBEnergia