Pierwsze 9 miesięcy 2019 roku były dla Energi okresem rozwoju nowych technologii oraz mocy wytwórczych w obszarze źródeł odnawialnych.Grupa podłączyła do sieci 133 MW nowych instalacji OZE!

Jak mówi Grzegorz Ksepko, kierujący Grupą Energa, ekologia i nowoczesna technologia to odpowiedź Energi na wyzwania stojące przed współczesną energetyką.

Realizacja rozpoczętych zadań

Energa konsekwentnie realizuje rozpoczęte wcześniej zadania, między innymi prace montażowe na terenie Farmy Wiatrowej Przykona o mocy zainstalowanej 31 MW oraz średniej rocznej produkcji energii elektrycznej szacowanej na poziomie 75 GWh, która powstaje na obszarze 250 ha terenów rekultywowanych po kopalni węgla brunatnego. Instalacja zlokalizowana w Gminie Przykona w powiecie tureckim, ma składać się z dziewięciu turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą.

W pobliżu Farmy Wiatrowej Bystra, niedaleko Pruszcza Gdańskiego powstaje największy w Polsce magazyn energii elektrycznej, o docelowej mocy 6 MW i pojemności 27 MWh. Oprócz tego, prowadzone są również remonty i unowocześnianie działających elektrowni wodnych.

Obecnie Grupa przygotowuje się do wdrożenia innowacyjnej technologii optymalizującej wytwarzanie energii elektrycznej ze słońca, polegającej na instalowaniu paneli fotowoltaicznych na wodzie, o czym pisaliśmy TUTAJ. Projekt powstaje ze względu na to, że program pilotażowy przeprowadzony na zbiorniku przy elektrowni wodnej w Łapinie zakończył się powodzeniem. Planowana inwestycja będzie pierwszą tego typu w Polsce!

Jak powiedział Piotr Meler, prezes Zarządu Energa OZE, w najbliższym czasie planowane jest zaimplementowanie wypracowanej technologii na kolejnych zbiornikach wodnych. W szczególności atrakcyjnymi dla Grupy miejscami są zbiorniki wodne zlokalizowane na terenach pokopalnianych.

Sytuacja finansowa

W ciągu trzech kwartałów 2019 roku, Grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 1,1 mld zł, o 6 procent więcej, niż w tym samym okresie w 2018 roku.

Przez dziewięć miesięcy 2019 roku Grupa Energa wypracowała już 1,74 mld zł EBITDA. To wynik o 10 proc. wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Wyższe o 19 procent niż rok wcześniej były też przychody Grupy ze sprzedaży, które wyniosły 9,065 mld zł.

Z kolei w Linii Biznesowej Dystrybucja EBITDA za 9 miesięcy bieżącego roku, wyniosła 1 303 mln zł wobec 1 364 mln zł rok wcześniej. Jak podaje Energa, z punktu widzenia zużycia energii warunki pogodowe były mniej korzystne, zarówno rok do roku (cieplejsza zima i chłodniejsze lato, które przełożyły się na mniejsze zapotrzebowanie na energię odpowiednio na ogrzewanie i klimatyzację), jak i w porównaniu z innymi OSD.

Udział OZE

Po podsumowaniu pierwszego półrocza 2019 roku, Energa miała 41% udziału produkcji energii z OZE w całej produkcji własnej, czym potwierdziła wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Przy podsumowaniu tego kwartalu, Energa nie podaje dokładnych danych dotyczących udziału OZE.

Źródło: ENERGA

 

Redakcja GLOBEnergia