14.05.2012, Kraków: II Kongres Energetyczny w Małopolsce

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

kongres

Zapraszamy do udziału w II Kongresie Energetycznym w Małopolsce, którego tematem przewodnim będzie „Energia dla Gospodarki”. 

Organizatorami  wydarzenia są Województwo Małopolskie, Elektrociepłownia "KRAKÓW" S.A. oraz Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o.
Kraków 14 maja 2012 r.
Miejsce obrad: Elektrociepłownia Kraków S.A.
Kraków, ul. Ciepłownicza 1

We współczesnym świecie jesteśmy obserwatorami ścisłej korelacji pomiędzy poziomem zużycia energii czy wielkością posiadanych jej zasobów, a rozwojem gospodarczym społeczeństw. Tak rozumiana energia staje się strategicznym produktem wytwarzanym przez gospodarkę oraz produkowanym dla niej i dla jej potrzeb. Efektywność wykorzystania energii jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na koszty produkcji, rozwój przedsiębiorstw, konkurencyjność produktów i usług, a także na społeczne koszty utrzymania i poziom życia mieszkańców. Energetyka stanowi zatem – bez wątpienia   bazę, na której opiera się nowoczesna gospodarka i przemysł, na której opiera się życie współczesnego człowieka.

Z perspektywy regionu niezwykle ważne jest stworzenie stabilnych możliwości dla inwestowania w infrastrukturę energetyczną. Wielkim wyzwaniem i potrzebą jest zwiększenie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zintegrowane planowanie poprawiające efektywność w dwóch podstawowych sektorach gospodarki – budownictwie i przemyśle.

Umiejętność właściwego prognozowania potrzeb energetycznych, z uwzględnieniem ekonomicznych i gospodarczych aspektów powstających planów, daje wyjątkową szansę zapewnienia harmonijnego i stabilnego wzrostu gospodarczego oraz bezpieczeństwa energetycznego województwa. Narzędziem realizacji polityki energetycznej w Małopolsce będzie przygotowywany Regionalny Plan Energetyczny, którego pierwsze założenia zostaną zaprezentowane podczas Kongresu.

Zapraszamy do  udziału w dyskusji i rejestracji na stronie www.maes.pl/kongres2/.

Udział w Kongresie nie jest związany z żadną dodatkową opłatą.