Serdecznie zapraszamy do Łodzi na VII edycję Europejskiego Forum Gospodarczego.

Formuła spotkania będzie opierać się na sprawdzonych podstawach: maksimum biznesu, nowych technologii i kreatywności. Proponowane fora dyskusyjne będą dotyczyć aktualnej sytuacji gospodarczej z ukierunkowaniem na potencjał regionów. Organizatorzy Forum korzystając z bogatego doświadczenia tworzą kolejną platformę pozwalającą na budowanie efektywnej i opartej na wzajemnych korzyściach współpracy samorządów i nauki z biznesem. Głównym tematem tegorocznej edycji Forum jest energetyka, w tym odnawialne źródła energii, oraz korzyści, jakie ten dynamicznie rozwijający się sektor przynosi regionom.

SESJA/PANEL:
ENERGETYKA I OZE
14 października 2014 r., godz. 11:15 – 16:00

Sesja plenarna II: Energetyka – budowanie świadomości obywatelskiej poprzez transformację systemów energetycznych oraz innowacyjność w budownictwie – działania obywatelskie i prosumenckie / 1115 – 13 /
Moderator: Paweł Babij, Interserwis
Wystąpienie:
Rozproszona energetyka obywatelska wyzwaniem dla innowacji w budownictwie
– Budownictwo nisko energetyczne, wykorzystanie innowacyjnych materiałów budowlanych
– Certyfikacja energetyczna budynków
– Optymalizacja energetyczna w projektowaniu
Olgierd Dziekoński – Minister, Kancelaria Prezydenta RP, architekt, posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu rozwojem miejskim oraz wdrażaniem publicznych projektów inwestycyjnych. Specjalizuje się w problematyce gospodarki przestrzennej, wykładał na Politechnice Warszawskiej oraz Harward Graduale School of Design. Był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.
Energetyka rozproszona, sieci inteligentne, oze
Kamil Pluskwa – Dąbrowski – Prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów
Kondycja polskiego budownictwa mieszkalnego w świetle innowacyjnych rozwiązań energetycznych
prezentacja: Joanna Florczak – Czujwid, Z-ca Dyrektora Działu Analiz Sektorowych i Foresightu ASM – Market Research and Analysis Centre Ltd.
Budownictwo i energetyka w procesie zrównoważonego rozwoju – transformacje systemów energetycznych, strategie dla przyszłości
Ruta Baltause – renewable energy country desk for Poland, Komisja Europejska
Wystąpienie gościa zagranicznego:
Problemy bezpieczeństwa energetycznego regionu Charkowskiego/Ukraina
•dr Paweł B. Twierdostup, Ukraińska Inżynieryjno – Pedagogiczna Akademia, Charków
Wystąpienie:
•dr Ewa Kochańska, Proakademia: informacja dotycząca otwarcia i funkcjonowania Laboratorium Centrum Transferu Technologii w obszarze OZE
Panel: Energetyka, w tym odnawialne źródła energii / 14 – 16 /

Partnerzy merytoryczni:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Preakademia, Politechnika Łódzka, ASM – Market Research and Analysis Centre Ltd.
Partnerzy gospodarczy: 4 ENERGY TOMIKA, POLCONTACT
Tematy:
1. Rozwój technologii węglowych a bezpieczeństwo energetyczne Polski
Moderator: Krzysztof Jóźwik – prof. Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ
Paneliści:
•Maciej Kaliski, Dyrektor, Departament Górnictwa, Ministerstwo Gospodarki
•Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE
•Jarosław Zuwała, Dyrektor Instytutu Chemicznej Obróbki Węgla
•dr inż. Jacek Karczewski, Dyrektor Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki
•Marek Cecerko, ekspert ds. wytwarzania energii Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Kierownik Wydziału EC Mondi Świecie S.A.
2. Inwestycje w oze w kontekście aktualnych regulacji prawnych
Wystąpienie: dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, Prezes PTE
Koszty transakcji wdrażania prawa w zakresie OZE
Moderator: Jan Bocian, POLBIO
Paneliści:
•Arnold Rabiega, Pełnomocnik Zarządu, Spółdzielnia Nowa Energia
•Janusz Pilitowski, Dyrektor, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
•Andrzej Czerwiński, Przewodniczący, Parlamentarny zespół ds. Energetyki
•dr Piotr Ostrowski, Europrojekty Consulting LDT.
•Maciej Sokołowski, Kancelaria Prawna Maciej Panfil&Partnerzy
3. Smart City – wdrażanie mobilności elektrycznej
Moderator: dr Marian Korczyński, PŁ
Paneliści:
•Marcin Pluta Burmistrz m. Brzeziny (Brzeziny miastem samowystarczalnym pod względem energetycznym, e-mobility do realizacji celów statutowych gminy)
•Marek Wójcik – Executive MBA (Model biznesu mobilności elektrycznej jako Partnerstwa Prywatno Publicznego dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego)
•Michał Styś – Dyrektor OPG Orange Property Group (Car Sharing jako element mobilności w ŁOM, wpływ carsharingu na rozwój miast oraz lokalnych społeczności, zmiany w otoczeniu architektonicznym miasta)
•Dariusz Lis Dyrektor Zarządzający Transistion Technology (Sensory i technologie mobilne w Car sparingu oraz zastosowanie ich w koncepcji inteligentnych miast. )
•Tomasz Leśniewski; Operations Manager (RTR/GL) at Infosys BPO ( technologie mobilne dla Car Sharingu – opłacalność modelu biznesowego opartego na PPP)
•Wojciech Dziwisz ; Business Development Manager/ E-mobility ABB Sp. z o.o. stacje ładowania samochodów elektrycznych naturalnym przedłużeniem Europejskiej sieci TEN-T w województwie łódzkim
•Tomasz Krawczyk e-mobility Alphabet Polska – doświadczenia z realizacji mobilności elektrycznej na przykładzie miasta malaga, Hiszpania
•Arkadiusz Krysiewicz PGE Dystrybucja – samochód elektryczny jako magazyn energii
•Dominik Stawicki – dyplomant Politechniki Łódzkiej – marsz trasowanie samochodów elektrycznych
•Tomasz Gać „Quriers” – samochód elektryczny w firmie kurierskiej – mity fakty
*organizator zastrzega prawo do zmiany programu

Strona wydarzenia: http://www.forum.lodzkie.pl