Centrum Zdrowia Dziecka jest jednym z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce. Jest także instytutem badawczym, pracującym na rzecz nowoczesnej pediatrii. To miejsce, w którym koniecznie trzeba dbać o dobry klimat! Tak też się stanie!
W ramach dotacji z NFOŚiGW, Centrum Zdrowia Dziecka otrzyma dotację o wartości 57 862 715,00 zł. Termomodernizacja obejmie 15 budynków wchodzących w skład Instytutu.

Instalacje fotowoltaiczne i nie tylko

Projekt obejmuje m.in.
– montaż 14 instalacji ogniw fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 1075 m2,
– wymianę oświetlenia,
– wymianę instalacji wewnętrznych,
– ocieplenie przegród zewnętrznych,
– wymianę elewacji w budynku głównym,
– modernizację instalacji wentylacji,
– wymianę okien oraz wymianę drzwi.

Celem remontu jest redukcja emisji CO2, obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową w budynku.

„Cieszymy się, że możemy wesprzeć Centrum Zdrowia Dziecka, które na co dzień ratuje zdrowie i życie najmłodszych – powiedział minister Henryk Kowalczyk.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 64 mln zł. Prace związane z termomodernizacją zakończą się 31.12.2021 r.

Troska o dobry klimat – dosłownie i w przenośni

Tylko w 2010 r. w oddziałach stacjonarnych Centrum Zdrowia Dziecka  hospitalizowano 34 819 pacjentów, a w oddziałach dziennych leczono 8712 pacjentów. W specjalistycznych poradniach szpitala udzielono 163 865 konsultacji. W przeciągu tego roku wdrożono również 5 nowych technologii medycznych.

Doskonale znam Centrum Zdrowia Dziecka i wiem, że po 40 latach nieprzerwanej walki o zdrowie i życie małych pacjentów wymaga ono gruntownej termomodernizacji. To jeden z największych szpitali pediatrycznych w Polsce leczący najtrudniejsze przypadki. Pacjenci często w CZD spędzają nawet kilka miesięcy, dlatego musimy stwarzać im do tego najlepsze warunki – powiedział minister Łukasz Szumowski.

Historia Centrum Zdrowia Dziecka sięga lat 70 ubiegłego wieku. 31 maja 1977 ukończono pierwszy etap budowy Centrum Zdrowia Dziecka, oddając do użytku Pawilon A, B i C, a 1 marca 1976 pierwszym Dyrektorem Centrum Zdrowia Dziecka został prof. dr hab. n. med. Maria Goncerzewicz.

Źródło: Ministerstwo Środowiska, Centrum Zdrowia Dziecka

Redakcja GLOBEnergia