Co zalicza się do kosztów kwalifikowanych?

W przypadku istniejących budynków jednorodzinnych należących do osób fizycznych, do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z wymianą źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Alternatywą dla starych kotłów węglowych mogą być węzły cieplne, piątej klasy kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasę), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła.

Do dofinansowania wliczają się dodatkowo koszty związane z pracami w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszania emisji zanieczyszczeń do powietrza takie jak:

  • docieplenie przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego, w tym: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie;
  • docieplenie przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi;
  • montaż lub wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi;
  • montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi;
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej: kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych;
  • montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

W zakresie przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia do dofinansowania kwalifikuje się koszt wykonania audytu energetycznego oraz koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej. W przypadku prac związanych z efektywnością energetyczną kwalifikuje się zakres rzeczowy przedsięwzięcia wynikający z audytu energetycznego przedsięwzięcia lub uproszczonej analizy zawartej we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku nowo budowanych domów do kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie koszty zakupu i montażu źródeł ciepła: węzłów cieplnych, piątej klasy kotłów na paliwo stałe (węgiel lub biomasę), systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych oraz pomp ciepła.

To trzeba wiedzieć!

1. W przypadku wymiany indywidualnego źródła ciepła, realizacja inwestycji może być wspierana jedynie w sytuacji, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.

2. Koszty przedsięwzięcia, realizowane w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe) nie są kwalifikowane.

3. W przypadku, gdy w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza wysokość kosztów kwalifikowanych jest pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej pod działalność gospodarczą.

4. Warunkiem montażu kotła opalanego węglem jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci ciepłowniczej i sieci dystrybucji gazu.

Wszystko o programie Czyste Powietrze znajdziecie na portalu Termomodernizacja.pl

 

Redakcja GLOBEnergia