W dwóch naborach przeprowadzonych w terminie październik 2015 – marzec 2016 w sumie udzielono dofinansowania w sumie 53 projektom – na inwestycje w odnawialne źródła energii ponad 50 156 000 zł otrzymało 38 projektów, a w kategorii efektywności energetycznej oświetlenia pozytywną ocenę merytoryczną i 90 777 058,60 zł przyznano 15 projektom. W obu naborach poziom dofinansowania wynosił do 85%.

W ramach konkursu OZE finansowane będą nie tylko instalacje PV czy kolektorów słonecznych, ale także modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym, budowa oświetlenia hybrydowego czy promowanie energii odnawialnej.

O dofinansowanie OZE mogły ubiegać się:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
  3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej),
  4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną,
  5. Szkoły wyższe,
  6. Organizacje pozarządowe,
  7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

O dofinansowanie poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ubiegały się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej) i spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Minimalny wkład własny w zgłaszane projekty wynosił 15% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie mogła przekroczyć 50 mln €.

Z pełnymi listami projektów, którym przyznano środki można zapoznać się tutaj (OZE) i tutaj (efektywność energetyczna oświetlenia).

Opracowano na podstawie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia