W tym roku Tauron odnotował nie tylko bardzo duży przyrost w produkcji energii z OZE, ale także przyłączył ogromną liczbę instalacji odnawialnych źródeł energii. W ciągu tego roku było to aż 14,5 tys. instalacji o łącznej mocy ponad 158 MW, czyli 3 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Większość z nich, to mikroinstalacje fotowoltaiczne, czyli instalacje do mocy 50 kW.

59 instalacji, to instalacje inne niż mikroinstalacje PV. 56 z nich to większe instalacje fotowoltaiczne. Pozostałe trzy to elektrownia wodna, elektrownia wiatrowa i elektrownia wykorzystująca biogaz rolniczy.

Dane Taurona po III kwartale

Grupa TAURON wyprodukowała w okresie trzech kwartałów 2019 r. 10,4 TWh energii elektrycznej, z czego 9,3% czyli 0,97 TWh pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Tylko w trzecim kwartale 2019 roku, Grupa TAURON wyprodukowała 3,26 TWh energii elektrycznej, z czego 8,9% czyli 0,29 TWh pochodziło z OZE. To o 61% więcej niż w analogicznym kwartale zeszłego roku. W ciągu całego 2019 roku, Grupa wyprodukowała o 41% energii z OZE więcej niż w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 roku.

W kwestii sytuacji finansowej spółki, wzrost przychodów ze sprzedaży był o 15 procent wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem, EBITDA osiągnęła poziom 3,0 mld zł. Tauron osiągnął też stabilne wolumeny dystrybucji i sprzedaży detalicznej energii elektrycznej, nabył pięć farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW, zwiększył nakłady inwestycyjne o 12 procent – do 2,7 mld zł. Tauron rozszerzył także zakres prac przy realizacji bloku 910 MW w Jaworznie w celu poprawy parametrów techniczno-środowiskowych i optymalizacji pracy bloku.

W pierwszym półroczu 2019 roku Tauron Dystrybucja przyłączył do sieci energetycznej 8,7 tysiąca odnawialnych źródeł energii o mocy ponad 108 MW. Większość z nich również stanowiły instalacje fotowoltaiczne. Wobec tego, tylko w ciąg jednego kwartału Tauron przyłączył 1,66 razy tyle ile w pierwszym półroczu 2019.

Porównanie z 2018 rokiem

W całym 2018 r. do sieci spółki zostało przyłączonych ponad 8 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 75 MW. W tym momencie do sieci energetycznej podłączone jest ponad 30 tys. instalacji odnawialnych źródeł energii od Taurona, o łącznej mocy 265 MW. 14,5 tysiąca instalacji OZE o łącznej mocy 158 MW zostało podłączone w trzech kwartałach tego roku, natomiast w trzech kwartałach ubiegłego roku TAURON przyłączył 4,9 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy 46 MW. W całym 2017 r. do sieci spółki zostało przyłączonych nieco ponad 4 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 24 MW.

Źródło: TAURON

Redakcja GLOBEnergia