Łączna moc instalacji fotowoltaicznych pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym, według stanu na 1 stycznia 2019 roku wyniosła dokładnie 471,4 MW. Większą część, bo ok. 340 MW stanowiły mikroinstalacje fotowoltaiczne. Oznacza to, że od początku roku zainstalowana moc w kraju wzrosła aż o 87%!

Według stanu na 1 lipca 2019r, łączna moc instalacji fotowoltaicznych w krajowym systemie elektroenergetycznym wyniosła 766,5 MW. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca, zainstalowana moc w kraju wzrosła o ponad 15% – dokładnie o 116,1 MW. Co więcej, jak podaje PSE, przyrost mocy rok do roku wyniósł aż 148,9%! Według danych uzyskanych od OSD: 1 sierpnia 2018 roku do sieci niskiego i średniego napięcia przyłączonych było 354,6 MW. Te prawie 150% przyrostu zdecydowanie robi wrażenie. To największy dotychczasowy przyrost w rozwoju branży w Polsce!

Oby tak dalej!

Sektor fotowoltaiki jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie. Rynek fotowoltaiczny w Polsce ma olbrzymi, ale dotąd mało wykorzystany potencjał rozwoju. Obecnie, przyrost nowych instalacji PV jest bardzo dynamiczny.

Jak podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne, łączna moc instalacji fotowoltaicznych w krajowym systemie elektroenergetycznym wynosi obecnie 882,6 MW. Większą część mocy zainstalowanej stanowią mikroinstalacje do 50 kW. Obecnie jak podaje PSE jest to ok 62% całkowitej mocy zainstalowanej czyli blisko 550MW!

Jeżeli tak duża tendencja wzrostowa zostanie utrzymana, a w przyszłym miesiącu zainstalowana moc w również wzrośnie o 15%, moc przekroczy 1 GW. Być może już niedługo Polska jednym z wiodących rynków fotowoltaiki w UE! Trzymajmy kciuki

Redakcja GLOBEnergia