15 kwietnia rusza nabór do Mój Prąd 4.0 Dofinansowanie nawet do 20 500 zł! Znamy szczegóły!

Składanie wniosków w wersji elektronicznej, uruchomienie naboru 15 kwietnia 2022 roku i dofinansowanie nawet do 20 tys. zł. Dzisiaj w Ministerstwie Klimatu i Środowiska poznaliśmy szczegóły kolejnej edycji programu Mój Prąd 4.0.

Zdjęcie autora: Anna Będkowska
Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia

Podziel się

To już oficjalne - 15 kwietnia 2022 roku zostanie uruchomiony nabór wniosków do programu Mój Prąd w wersji 4.0, czyli do programu wspierającego finansowo inwestycję w instalacje fotowoltaiczne.

Zadbaliśmy o to, by podtrzymać rozwój sektora fotowoltaicznego w Polsce poprzez system zachęt zmaterializowany w postaci programu Mój Prąd 4,0. Sam program nie byłby tak atrakcyjny, gdybyśmy chcieli dofinansować ponownie tylko mikroinstalacje fotowoltaiczne - wyjaśniał spotkania z dziennikarzami, w którym również uczestniczyliśmy pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska.

Prezentacja założeń programu Mój Prąd 4,0 w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Fot. GLOBEnergia

Właśnie dlatego zdecydowano się na rozbudowę programu i dofinansowanie również magazynów energii, ciepła i systemów zarządzania energią.

Proponujemy zachęty zarówno dla nowych prosumentów, jak i dla dotychczasowych prosumentów, a konkretnie dla tych, którzy zechcą przejść na nowy system rozliczania oparty o net-billing - wyjaśnia minister Zyska.

Ta wersja jednak sporo różni się od pozostałych, ponieważ została rozszerzona o systemy magazynowania energii elektrycznej, cieplnej i systemy inteligentnego zarządzania energią a także dlatego, że różnicuje grupy odbiorców. Ale po kolei.

15 kwietnia 2022 r.- długo wyczekiwana data

To już oficjalne! Nabór do czwartek edycji programu Mój Prąd rozpocznie się 15 kwietnia. Będzie prowadzony drogą elektroniczną. Co istotne, rozładowywane jest pewnego rodzaju wąskie gardło jakim okazało się rozpatrywanie wniosków. 40 proc. wniosków, które wpływało do programu w poprzednich naborach było wypełnionych niepoprawnie bądź były niekompletnie. W związku z tym NFOŚiGW prowadzi rozmowy z jednostką zewnętrzną, która ma pomóc w całym procesie. Z punktu widzenia wnioskodawcy nic się nie zmienia - wnioski będzie można składać bezpośrednio do NFOŚiGW.

Budżet Mój Prąd 4.0

Na początek budżet programu Mój Prąd 4.0 zabezpieczono w wysokości 350 mln zł. Nie jest to jednak ostatnie słowo.

Chcemy obserwować na bieżąco realizację programu i prowadzić jego ewaluację, patrzeć jak prosumenci zareagują na nowy system wsparcia - opowiadał podczas prezentacji programu Paweł Mirowski, p.o. Prezesa Zarządu Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nowy system ma mieć za zadanie wypracowanie nowego sposobu postrzegania produkcji energii, a mocny nacisk ma zostać położony na edukację i koniec z przewymiarowaniem instalacji.

Biorąc pod uwagę fakt, że na poprzednie edycje programu zabezpieczono środki w wysokości 1,8 mld złotych, budżet 350 mln. złotych wydaje się skromny, ale padło zapewnienie, że budżet ten nie jest ostateczny.

Zobaczymy jak program będzie realnie funkcjonował na rynku, ale jesteśmy przygotowani na zwiększenie jego budżetu ze środków POIiŚ i innych funduszy - zapewnił Zyska.

Na co dofinansowanie?

Po pierwsze należy zaznaczyć, że z programu Mój Prąd 4.0 będą mogli skorzystać TYLKO prosumenci rozliczający się w ramach systemu net-billing, ale nie muszą być to osoby posiadające instalacje fotowoltaiczne nowe, przyłączane po 1 kwietnia 2022 roku. Okresem kwalifikowalności środków jest 1 lutego 2020 roku. Łączna, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 500 zł, a wysokość dotacji zależy od stopnia rozbudowania systemu o urządzenia zwiększające zużycie energii w budynku i od tego, czy już wcześniej instalacja w budynku została dofinansowana czy też nie.

Dla nowych prosumentów wchodzących w system net-bilingu do samej instalacji fotowoltaicznej przewidziano dofinansowanie w wysokości maks. 4 000 zł. Do tego do 5 000 zł na magazyn ciepła lub 7 500 zł na magazyn energii elektrycznej. Dodatkowe 3 000 zł można otrzymać przy zainstalowaniu systemów HEMS/EMS, ale tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła.

Dokładnie takie same progi dofinansowania dotyczą prosumentów, którzy przejdą na net-billing z obecnego systemu opustów, pod warunkiem, że instalacja fotowoltaiczna nie została jeszcze dofinansowana żadnym z programów.

Jeśli prosument otrzymał już dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, ale zakłada rozbudowę systemu o wymienione elementy i przechodzi na net-billing również może liczyć na wsparcie finansowe, W takiej sytuacji, dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł. Dotacje do pozostałych elementów, analogiczne jak w pozostałych przypadkach.

Według ekspertyz przeprowadzonych przez ministerstwo klimatu i środowiska, nawet bez magazynu energii i systemu zarządzania energią, w nowym systemie net-billingu instalacja fotowoltaiczna zwraca się w ciągu maksymalnie 7,5 roku.

Po raz pierwszy na skalę masową dajemy impuls do rozwoju branży magazynowania energii w Polsce. Myślimy równocześnie nad dużym programem magazynów instalowanych na sieciach przy transformatorach, ale to dopiero przed nami. Dzisiaj Mój Prąd to pierwszy krok do indywidualnych systemów magazynowania energii. Prosumenci mają przed sobą bardzo dobrą przyszłość, a Mój Prąd 4.0 podtrzyma zainteresowanie rynku - zapewnia Ireneusz Zyska.

Ostatnie dwa lata to dynamiczny rozwój rynku instalacji prosumenckich w naszym kraju. Przed nami mocna zmiana w sposobie funkcjonowania instalacji i w podejściu do pojęcia prosumeryzmu. W trosce o bezpieczne funkcjonowanie całego systemu energetycznego wierzymy, że uda się podtrzymać modę na indywidualną fotowoltaikę. Za parę dni będziemy mieć milion instalacji prosumenckich w naszym kraju. Potencjalnie, dzięki zmianom prawnym, uruchomieniu prosumentów wirtualnych i zbiorowych oraz korzystnym programom zachęt ich liczba może przekroczyć nawet 13 milionów. Potrzebne są więc bezpieczne i stabilne warunki rozwoju tego sektora energetyki. To pierwsze, najświeższe informacje na temat nowej odsłony jednego z głównych programów wsparcia PV w naszym kraju. Będziemy go analizować, opisywać i dopytywać o szczegóły.

Zobacz również