Serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji Forum OZE Energia w Gminie

VII Forum OZE Energia w Gminie: „Kogeneracja, trigeneracja – wizyta studyjna”
15 LISTOPADA 2013, Katowice

W ramach konferencji planowane jest zwiedzanie instalacji trigeneracyjnej Górnośląskiego Parku Przemysłowego. Trigeneracja to układ skojarzonego wytwarzania ciepła, prądu i chłodu. Ponadto w GPP znajdują się ciekawe przykłady instalacji energooszczędnych.

Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, kierowników i referentów z działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji. Program obejmuje tematy dotyczące polityki energetycznej, OZE oraz poszanowania energii. Energia w Gminie to także miejsce spotkań z Inwestorem podczas wizyt studyjnych.

Program i więcej informacji dostepne na: http://globenergia.pl/energiawgminie

Zapraszamy, Redakcja GLOBEnergia