15 mln zł na OZE woj. Podlaskiego

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

dofinansowanie OZE

Do 9.01.2014 inwestorzy OZE z województwa Podlaskiego mogą składac wnioski o dofinansowanie. Mają do podziału 15 mln z Unii Europejskiej w ramach unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dodatkowa szansa na dofinansowanie jest wynikiem nagromadzenia oszczędności z różnych konkursów. O pozyskanie dodatkowych funduszy mogą się starać firmy, instytucje finansowane z budżetu państwa oraz organizacje pozarządowe. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jedynym ograniczeniem nałożonym przez organizatorów jest wykorzystanie inwestycji na własne potrzeby inwestora.

Na Podlasie z funduszy UE wsparto zielone inwestycje o kwotę 135 mln zł. Wśród organizowanych konkursów dużym zainteresowaniem cieszyły się projektu związane z wykorzystaniem energii słonecznej. Z unijnego dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych skorzystało 19 gmin.

To już ostatnia szansa na pozyskanie funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pewne jest, że kontynuacja programu na lata 2014-2020 umożliwi skorzystanie z dofinansowania dla inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i OZE.
 
Więcej informacji na: www.rpowp.wrotapodlasia.pl
Źródło: Internetowa giełda biomasy