Tym sposobem, ministerstwo chce dać dobry przykład. Panele fotowoltaiczne i termomodernizacja siedziby resortu przedsiębiorczości pozwolą istotnie zmniejszyć zapotrzebowanie na energię i ograniczyć koszty. To kolejna „cegiełka” w walce o lepsze powietrze w Polsce.

Co wiemy o instalacji?

Instalacja obejmie 22 757,5 m2 powierzchni. Planowana, łączna moc instalacji to 150 kWp. Nowe przedsięwzięcie będzie wytwarzać około 150 MWh czystej energii, co będzie odpowiadało za około 11,7 % rocznego zapotrzebowania energetycznego MPiT z 2018 roku.

Z wstępnych obliczeń wynika, że ministerstwo, uwzględniając koszty sprzedaży i dystrybucji energii, gdzie 0,47 zł/kWh to cena energii i 0,20 pln/kWh to cena dystrybucji, rocznie generowana przez MPiT oszczędność wynosić będzie ok. 100 tys. zł, a roczna redukcja emisji CO2 osiągnie poziom 120 ton.

Zaspokojenie wysokiego zapotrzebowania na prąd

Montaż instalacji PV na dachu resortu niesie ze sobą więcej korzyści. Oprócz korzystnego wpływu na środowisko, zmniejszenia kosztów rachunków za prąd czy pozytywnego przykładu dla innych samorządów, ma pokryć wysokie zapotrzebowanie na prąd. Zmiana klimatu jaka następuje w Polsce spowodowała, że w okresie letnim ciężko wyobrazić sobie pracę w pomieszczeniu bez klimatyzacji.

Właśnie taką konieczność wskazał budynek ministerstwa. W zeszłym roku wykazano chęć montażu klimatyzacji w części pomieszczeń na najwyższych piętrach resortu, gdzie wysoka temperatura wręcz uniemożliwiała pracę.

Okazało się jednak, że nie ma technicznych możliwości zwiększenia mocy przyłącza, którym MPiT pobiera energię z sieci. Jedynym sposobem na zwiększenie komfortu pracy urzędników jest zatem produkcja energii tu na miejscu.

Redakcja GLOBEnergia