Ogólnopolska Konferencja „Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym”

Ogólnopolska Konferencja „Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym”, która odbyła się 16 i 17 kwietnia 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu jest już, w sensie formalnym, za nami. To już trzecia edycja poznańskiej Konferencji z cyklu „energetycznych”, stąd też poprzeczka była postawiona bardzo wysoko. Jednak i tym razem udało się odnieść ogromny sukces – zarówno jeżeli chodzi o poziom merytoryki jak i frekwencję i odbiór. W ciągu dwóch dni Konferencji prelegenci poruszali kwestie związane z szeroko rozumianym rynkiem energii w ramach czterech paneli tematycznych.
 
Pierwszy dzień rozpoczął się pod hasłem „Infrastruktura energetyczna”. Pierwszy z paneli dotyczył rozbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym zakresu i charakteru planowanych krajowych inwestycji sieciowych, rozbudowy połączeń trans granicznych, korytarzy sieciowych oraz zagadnień prawnych, takich jak smart grid i smart meetering.
Drugi panel skupiał się na tematyce nowych mocy wytwórczych, a w szczególności na obecnej kondycji sektora i prawa budowlanego w Polsce oraz na przyszłości polskiej energetyki. Drugi dzień Konferencji dotyczył ochrony środowiska w sektorze energetycznym. Podczas trwania trzeciego panelu, omówiona została natomiast polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która była analizowana w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach oraz porozumieniami pomiędzy nimi w tej kwestii a także zagadnienia dotyczące pakietu klimatyczno-energetycznego, handlu uprawnieniami emisyjnymi, kończąc na debacie na temat czystych technologii węglowych.
Projekt zakończył się prezentacją panelu czwartego o odnawialnych źródłach energii – ożywioną dyskusją na tematy ekonomicznego wsparcia dla OZE i nowe reguły dotyczące owego rynku. Ponadto poruszono tematy: kogeneracji, mikroinstalacji, energetyki rozproszonej i związane z nimi zaganienia prawne.
 
Ogolnopolska Konferencja  Infrastruktura i ochrona srodowiska w sektorze energetycznym  2
 
Ogolnopolska Konferencja  Infrastuktura i ochrona srodowiska w sektorze energetycznym  3
Oprócz prelekcji zaproszonych gości Organizatorzy zapewnili czas na rozbudowaną część dyskusyjną, podczas której każdy z uczestników miał okazję wypowiedzieć się na tematy poruszane podczas poszczególnych paneli dyskusyjnych.
Projektami towarzyszącymi Konferencji będą były tradycyjne już Targi Pracy, podczas których przedstawiciele branży prawniczej i energetycznej przedstawili studentom i młodym prawnikom możliwości kariery w swoich kancelariach i przedsiębiorstwach, a także Konkurs na Wystąpienie podczas Konferencji, którego nagrodą główną będzie możliwość wzięcia udziału w Konferencji w charakterze prelegenta.

infrestruktura