Program Kangur ma na celu uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw w transporcie dzieci do szkół. Nierzadko na gminach wiejskich dzieci są wożone przestarzałymi, konwencjonalnymi autobusami. Program Kangur jest szansą na wdrożenie ekologicznego transportu w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich oraz poprawę komfortu podróży dzieci do szkół.

– Ekologiczny transport to konkretne korzyści dla mieszkańców – mniejsze zanieczyszczenie powietrza i mniejszy hałas – a jednocześnie dla samorządów i operatorów taboru, którzy dzięki nowoczesnym technologiom będą mogli łatwiej i taniej organizować komunikację w regionie. Program Kangur to istotny element naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu – powiedział minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka.

Dofinansowanie zakupu autobusów i infrastruktury ładowania

W drugiej edycji programu Kangur wsparcie otrzyma 16 gmin tj. Skalbmierz, Pałecznica, Troszyn, Krasnopol, Daszyna, Przedecz, Śniadowo, Działoszyce, Rzeczyca, Wieniawa, Ojrzeń, Platerów, Zduny, Rusinów, Ożarów Mazowiecki oraz Jawornik Polski. Wszystkie samorządy otrzymają dofinansowania w postaci dotacji – łącznie to 34,2 mln zł, czyli 85 proc. przyznanych środków.

Ponadto 12 gmin skorzysta z pożyczki z NFOŚiGW. Beneficjenci przeznaczą pieniądze na zakup 16 zeroemisyjnych, nowoczesnych i umożliwiających transport osób z niepełnosprawnościami autobusów oraz szkolenie kierowców. 15 gmin zainwestuje także w infrastrukturę ładowania pojazdów.

Sześć wniosków nie spełniło kryteriów dostępu i nie mogło uzyskać finansowania, a 4 wnioskodawców finalnie zrezygnowało z podpisania umowy.

Środki na zakup zeroemisyjnych autobusów pochodzą z programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – KANGUR – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Druga edycja z budżetem w wysokości 55,41 mln zł

Budżet drugiej edycji programu Kangura wynosił 55,41 mln zł, z czego 11,47 mln zł przeznaczono na pożyczki. Wiceprezes NFOŚiGW  Artur Lorkowski poinformował, że fundusz otrzymał 26 wniosków o dofinansowanie w formie dotacji i 17 wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki.

– Bardzo cieszy nas duże zainteresowanie programem i liczymy na to, że gminy, które dziś podpisują umowy w programie Kangur, równie chętnie skorzystają z dofinansowania na wymianę floty autobusowej z wykorzystaniem innych naszych instrumentów wsparcia, umożliwiających dofinansowanie rozwoju transportu zeroemisyjnego – powiedział Lorkowski.

Kangur zapewnia wsparcie rozwoju autobusów elektrycznych w Polsce

Program wspiera nie tylko rozwój ekologicznego transportu uczniów do szkół, ale rozwój floty elektrycznych autobusów w Polsce. Nasz kraj jest największym producentem autobusów elektrycznych w Europie. W Polsce są zarejestrowane 484 autobusy elektryczne. Tylko w tym roku (do końca kwietnia) przybyły 52 ekologiczne autobus.  Według danych JMK Analizy Rynku Transportowego w pierwszym kwartale tego roku w Polsce zamówiono 266 autobusów elektrycznych, a kolejnych 105 sztuk było uwzględnionych w procedurach przetargowych (79) lub czekało na potwierdzenie finansowania.

Źródło: NFOŚiGW

 

Redakcja GLOBEnergia