Tarnowska miejska sieć ciepłownicza, jest jednym z najnowocześniejszych systemów przesyłu i dystrybucji ciepła w Polsce, a teraz będzie jeszcze bardziej nowoczesna! Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ponad 165 mln zł na budowę instalacji kogeneracyjnej produkującej energię z odpadów. Całkowity koszt inwestycji wynosi 200 mln zł, a budowana ekospalarnia zapewni ok. 30% zapotrzebowania miasta na ciepło, zastępując obecnie eksploatowane źródła węglowe.

Finansowanie

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie” i będzie dofinansowany z programu NFOŚiGW „Racjonalna gospodarka odpadami, Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami”.

NFOŚiGW przeznaczył na inwestycję 165 milionów złotych: 20 mln zł w formie dotacji i ponad 145 mln niskooprocentowanej pożyczki. Umowę w tej sprawie podpisano pod koniec maja br.

Efekt ekologiczny

Jak podaje NFOŚiGW, pozyskiwanie energii z odpadów będzie skutkowało m.in. zmniejszeniem emisji pyłów oraz ograniczeniem masy składowanych na wysypiskach odpadów o ponad 34,5 tys. ton/rok.

Konsekwentnie wspieramy rozwój nowoczesnego systemu ciepłowniczego w Tarnowie, który od wielu lat jest skutecznym narzędziem w walce ze smogiem w Małopolsce – powiedział Dominik Bąk, p.o. Prezesa NFOŚiGW

Moc instalacji

Instalacja będzie miała moc cieplną na poziomie 20 MWt, natomiast moc elektryczną – 3,5 MWe. Szacowana wielkość produkcji ciepła to ponad 297 tys. GJ/rok a energii elektrycznej – ok. 12 tys. MWh/rok. Po zakończeniu budowy, ekospalarnia zapewni ok. 30% zapotrzebowania miasta na ciepło.

Obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaopatruje w ciepło ponad 80 tys. mieszkańców Tarnowa, Niedomic i Żabna oraz kilkadziesiąt dużych przedsiębiorstw i instytucji publicznych działających na terenie miasta Tarnowa i tym samym dostarcza ciepło systemowe do ogrzania ponad 2,1 mln m2 powierzchni.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia