Aktualności Aktualności

168 mln zł na zakup autobusów elektrycznych dla samorządów – GEPARD

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainwestuje 168 mln zł w przedsięwzięcia jednostek samorządu terytorialnego, polegające na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.

10 września 2018 r. rozpocznie się drugi nabór wniosków o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych, szkoleń dla kierowców, modernizacji lub budowy stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego.

Rusza program GEPARD!

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny – będzie udzielał dofinansowania w formie dotacji (w sumie zarezerwowano na ten cel ok. 19 mln zł) oraz preferencyjnych pożyczek (łącznie do rozdysponowania jest ok. 149 mln zł).
W pierwszym przypadku NFOŚiGW czeka na wnioski do 28 września br., a w drugim – do 17 grudnia 2018 r.

Na co dotacja a na co pożyczka?

Szansę na dotacje mają przedsięwzięcia dotyczące taboru (zakup nowych autobusów elektrycznych, szkolenie kierowców pojazdów publicznego transportu zbiorowego z obsługi bezemisyjnego taboru).

Pożyczki udzielane będą na projekty z zakresu infrastruktury i zarządzania. W ten zakres wpisuje się m. in. modernizacja bądź budowa stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów elektrycznych pod warunkiem, że stacja ładowania wykorzystywana będzie wyłącznie do obsługi publicznego transportu zbiorowego.

Kto może starać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) liczące do 100 tys. mieszkańców;
  • spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań JST liczących do 100 tys. mieszkańców związanych z publicznym transportem zbiorowym oraz
  • inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z JST liczących do 100 tys. mieszkańców.

W pierwszym naborze dotyczącym bezemisyjnego transportu publicznego (wnioski były przyjmowane od 4 września 2017 r. do 30 marca 2018 r.) do dofinansowania zakwalifikowały się ekologiczne przedsięwzięcia transportowe trzech miast.

W maju 2018 r. umowy o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych podpisano ze Szczecinem, Gdynią i Polkowicami.

Łączna wartość tych umów wynosi ok. 37,3 mln zł, przy wsparciu ok. 12,4 mln zł. Kolejny, czwarty wniosek – z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o. (MPK) – jest jeszcze na etapie procedowania.