17.04.2012, Warszawa: Termomodernizacja budynków zabytkowych – tradycja kontra nowoczesność

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Termomodernizacja budynków zabytkowych - tradycja kontra nowoczesność

17.04.2012, Warszawa, Centrum Kongresowo-Wystawiennicze Gromada

Cechą charakterystyczną każdego narodu jest szeroko pojęta tożsamość, która zawiera elementy związane zarówno z jego przeszłością jak też teraźniejszością i przyszłością.
Przeszłość narodu kształtuje jego historia i dziedzictwo kulturowe. Dziedzictwo kulturowe to wszystko, co nam pozostało po naszych przodkach, a także to, co my pozostawimy przyszłym pokoleniom.

Ważnym elementem dziedzictwa kulturowego są zabytki, które zgodnie z definicja zawartą w ustawie z dnia 23 lipca 2003 są materialnym "śladem przeszłości".
Ten "ślad przeszłości" odgrywa ogromną role w procesie przekazywania kultury, otrzymujemy go od naszych przodków niejako w prezencie i naszym zadaniem jest zrobić wszystko, co możliwe, aby przekazać go w jak najlepszym stanie przyszłym pokoleniom.
W 1983 roku Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ustanowiła Międzynarodowy Dzień Ochrony, a UNESCO wpisało ten dzień do rejestru imprez o randze globalnej.

W dzień przed oficjalnymi obchodami (17.04.2012) firma REECO Poland Sp. z o.o. organizuje konferencje "Termomodernizacja budynków zabytkowych - tradycja kontra nowoczesność. Rozwiązania pozwalające zachować wartość zabytkową budynku". U podstaw idei konferencji leży przekonanie, ze Polska jako kraj o bogatej historii i dużej liczbie budynków zabytkowych powinien zmierzyć się z bardzo ważna kwestia. A mianowicie, czy termomodernizacja to dobre rozwiązanie dla zabytków? Bo przecież nie od dziś wiadomo, że źle wykonana szkodzi zabytkom, a wręcz je szpeci. Z drugiej strony żyjemy w czasach, w których energooszczędność należy do haseł przewodnich. Tutaj pojawia się kolejne pytanie, na które referenci będą próbowali udzielić odpowiedzi - ochrona zabytków kontra energooszczędność, czy można połączyć ze sobą te dwie kwestie - tak bardzo różne na pierwszy rzut oka.

Do współpracy zaproszono najważniejsze podmioty zajmujące się tą tematyką w Polsce. Swój udział już zadeklarowało Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Instytut Dziedzictwa Narodowego i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Zaproszenia wystosowano także do Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków jak też do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konferencja ta już cieszy się dużą popularnością, ponieważ jej program szczegółowo zajmuje się tematykę termomodernizacji i pokazuje zarówno jej pozytywne jak i negatywne aspekty. Główne grupy docelowe konferencji to oprócz konserwatorów zabytków przede wszystkim architekci, producenci i dystrybutorzy materiałów służących do modernizacji budynków zabytkowych, naukowcy, wspólnoty mieszkaniowe, samorządy i wiele innych.
Na konferencji nie zabraknie także innowacji w omawianym temacie. I tak oto na przykład firma Korff Isolmatic przedstawi system izolacji ścian od wewnątrz, sposób na efektywną termoizolację bez ingerencji w fasadę budynku. W panelu "Tradycja kontra nowoczesność" uczestnicy będą się starać udzielić odpowiedzi na pytanie, czy możliwa jest 100% termomodernizacja budynku zabytkowego.

Zapowiada się ciekawe wydarzenia na skale ogólnopolską i nie może tam zabraknąć nikogo, kto w mniejszym lub większym stopniu zajmuje się tematyką termomodernizacji budynków zabytkowych.

Dla czytelników GLOBEnergia organizator przygotował specjalny kod CEPTERMO umożliwiający zniżki przy rejestracji na konferencje w ramach CEP Poland 2012 Czysta Energia i Budynki Przyszłości.

Informacje na temat pozostałych konferencji na CEP Poland 2012 znajdą Państwo tutaj

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:
REECO Poland Sp. z o.o.
ul. Bartycka 22B/21A
00-716 Warszawa
Tel:+48-22-266-02-16
Fax:+48-22-379-78-60
www.cep-warsaw.com
info@cep-warsaw.com