W ciągu najbliższych 20 lat moc zainstalowana w energetyce słonecznej wzroście z 65 GW przewidywanych w 2016 roku, do 190 GW w 2036.

Będzie ona równocześnie najdynamiczniej rozwijającym się sektorem energetyki.
Jak przewidują analizy (Bloomberg, 2015 New Energy Outlook), znaczenie energetyki jądrowej nie będzie znacząco przyrastać. Do 2040 roku, moce zainstalowane w elektrowniach jądrowych zostaną zredukowane z 20 GW w 2016 roku do 7 GW w 2040.
 
bloomerg 2
Energetyka wiatrowa, podobnie jak energetyka słoneczna będzie zyskiwać na popularności. Przyrost mocy w tym sektorze będzie jednak zdecydowanie wolniejszy niż w energetyce słonecznej.
Podczas ciągłego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w skali globu, nie należy się jednak spodziewać odchodzenia od energetyki opartej na paliwach kopalnych. Moce zainstalowane w tym sektorze będą się wahać, pozostając na relatywnie stałym poziomie.
W Europie wykorzystanie paliw kopalnych będzie coraz mniej popularne. Z obecnego poziomu 460 GW, po 20 latach pozostanie tylko około 320 GW mocy zainstalowanych w energetyce konwencjonalnej, przy dynamicznym wzroście mocy w energetyce słonecznej i wiatrowej. W Chinach, ze względu na dynamiczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, równolegle ze wzrostem mocy zainstalowanych w sektorze energetyki słonecznej i wiatrowej, wzrastała będzie też moc w elektrowniach opartych na paliwach kopalnych.
Chiny będą dynamicznie rozwijały sektor energetyki jądrowej, podczas gdy Europa i Stany Zjednoczone będą od tego sposobu wytwarzania energii odchodziły.
 

Bloomberg, 2015 New Energy Outlook