Jak podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne, moc zainstalowana w PV w Krajowych Sieciach, według stanu na 1.06.2020 r. wyniosła 1953,1 MW (na podstawie danych przekazanych do OSP). Oznacza to wzrost o 176,38 procent rok do roku i o 6,57 procent w okresie V 2020 – VI 2020 r. Do 2 GWp brakło nam 46,9 MWp.

Moc zainstalowana w ciągu miesiąca

Według stanu na 1 maja, w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych funkcjonowało 1832,7 MWp pochodzących z PV. To przekłada się na 120,4 MWp zainstalowanych w ciągu miesiąca i 3,88 MWp instalowanych średnio w ciągu dnia.

1953,1 MW to bardzo dobry wynik, jednak do 2 GWp nie udało nam się dobić. Dla przypomnienia, w styczniu 2020 zainstalowano 173 MW, a w lutym 169 MWp. Gdyby te wyniki udało się powtórzyć, 1 czerwca w Polsce byłoby zainstalowane 2 GWp.

Brakło jedynie 46,9 MWp, więc mamy praktycznie pewność, że 2 GWp zostaną przekroczone jeszcze w czerwcu.

Ile energii dziennie produkują polskie instalacje PV? PSE uruchomiło licznik!

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły licznik, dzięki któremu można sprawdzić ile energii dziennie produkują polskie instalacje PV.

Aktualne dane można znaleźć w dwóch miejscach na stronie PSE:

  • w Bieżących Planach Koordynacyjnych Dobowych – TUTAJ 
  • w Dobowych raportach z pracy KSE – TUTAJ 

Źródło: PSE

Redakcja GLOBEnergia