Dokładnie 2,5 mld zł przekazało Ministerstwo Gospodarki na sektor energetyczny w Polsce, a dokładnie na konkretne i bardzo efektywne i ekologiczne projekty. 

 
Jak powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński –
Ministerstwo Gospodarki przekazało blisko 2,5 mld zł na wsparcie inwestycji energetycznych w ramach IX i X osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2014 r. Dzięki temu udało się podjąć projekty z obszaru wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, rozwoju sieci przesyłowej, budowy podziemnych magazynów gazu oraz infrastruktury zapewniającej dywersyfikację źródeł dostaw nośników energii do kraju. Mam nadzieję, że nowa perspektywa finansowa UE przyczyni się do jeszcze większego wzmocnienia tego bezpieczeństwa –.
 
Wicepremier Piechociński zwrócił uwagę, że inwestycje te wspierają wytwarzanie energii przyjaznej środowisku naturalnemu, efektywność energetyczną oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski. Sektor energetyczny osiągnął jeden z najwyższych poziomów realizacji celu wśród wszystkich instytucji biorących udział we wdrażaniu PO IiŚ 2007-2013.
 
Źródło: Ministerstwo Gospodarki