Rekordowa produkcja

Słoneczna środa (31 marca br.) zaowocowała wzmożoną generacją słoneczną. Według informacji podanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, między 13 a 14 godziną 31 marca br. instalacje fotowoltaiczne wyprodukowały dokładnie 2 614,288 MWh energii elektrycznej. Według szacunków PSE o godz. 13:30 instalacje pracowały z mocą nawet 2 652,7  MW. Jest to kolejny, historyczny rekord produkcji energii elektrycznej w Polsce.


Źródło: PSE

Poprzedni rekord odnotowano 22 marca br. W samo południe produkcja energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych sięgnęła poziomu 2 248,388 MWh. Godzinę wcześniej między 10 a 11 poziom ten wyniósł 2 180,725 MWh.

Fotowoltaika nabiera mocy

Według danych Agencji Rynku Energii, na koniec stycznia 2021 r. w polskim segmencie energetyki słonecznej zainstalowano łącznie 4 115,2 MW mocy. Fotowoltaika jest drugim, największym źródeł OZE w Polsce, zaraz po energetyce wiatrowej (6447,1 MW). W sumie źródła OZE w Polsce sięgają już 12 690,5 MW mocy zainstalowanej.

Polski rynek fotowoltaiki jest zdominowany przez mikroinstalacje fotowoltaiczne, cieszące się dużą popularnością wśród właścicieli domów jednorodzinnych. Na koniec stycznia w Polsce było już 470 276 prosumentów produkujących energię elektryczną w instalacjach fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana sięgnęła 2 955,1 MW. Tylko w styczniu 2021 r. wprowadziły do sieci OSD 19 898,5 MWh energii elektrycznej.

PEP 2040 oraz programy rządowe

Według przyjętej w lutym br. Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. energetyka prosumencka ma odegrać znaczącą rolę w walce z lokalnymi zanieczyszczeniami powietrza oraz w budowanie zeroemisyjnego sektora energetycznego. Strategia rządowa przewiduje wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice do poziomu 5-7 GW do 2030 r. oraz 10-16 GW do 2040 r. Już dziś mówi się o potrzebie aktualizacji dokumentu, gdyż przewiduje się wzrost mocy w PV w Polsce na poziomie nawet 2,1 GW.

Boom na mikroinstalacje fotowoltaiczne napędzają programy rządowe, oferujące dofinansowanie do własnego źródła energii. Polacy decydują się na fotowoltaikę ze względu także na drożejącą energię elektryczną w naszym kraju. 17 marca br. NFOŚiGW ostatecznie potwierdził doniesienia naszej redakcji, że nabór w trzeciej edycji programu Mój Prąd rozpocznie się 1 lipca br.

 

Redakcja GLOBEnergia