2 poważne zmiany w programie Prosument!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

 Zasady dofinansowania w ramach programu prosument ulegną modyfikacji. Nie zmieni się budżet programu. 

 
Jak podaje Rzeczpospolita, NFOŚiGW planuje do czerwca zmodyfikować zasady przyznawania dofinansowania w ramach programu Prosument. 
 
O zmianach opowiada Dorota Zawadzka-Stępniak, wiceprezes NFOŚiGW – Z jednej strony zaproponowaliśmy możliwość finansowania instalacji do produkcji ciepła, np. pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy kotłów na biomasę, bez konieczności łączenia ich ze źródłami wytwarzającymi prąd, jak m.in. ogniwa fotowoltaiczne. Z drugiej strony, z uwagi na wchodzącą od przyszłego roku ustawę o OZE, oferującą wsparcie dla prosumentów, w postaci taryf gwarantowanych, będziemy prosić o oświadczenia właścicieli podłączonych do sieci instalacji, że wykorzystując oferowaną przez nas pomoc inwestycyjną, nie będą sprzedawać nadwyżek prądu po preferencyjnych cenach gwarantowanych."
 
Ci, którzy skorzystają z pomocy NFOŚiGW dla instalacji do 10 kW, będą mogli co prawda sprzedawać nadwyżki, ale po cenie równej rynkowej.
Co więcej, zmianie ulegną koazty kwalifikowane dla niektórych technologii. Zostaną one obniżone. Dla kolektorów słonecznych proponuje się ich obniżenie o przynajmniej 1 tys. zł, do 2,5 tys. zł/kW, a dla szybko rozwijającej się dziś fotowoltaiki – z 8 tys. zł do 6 tys. zł/kW. – Dyskutujemy jeszcze nad tym, czy w przypadku tej drugiej technologii nie obniżyć kosztów kwalifikowanych dla instalacji o mocy 3–10 kW – precyzuje Zawadzka-Stępniak.
 
Źródło: NFOŚiGW, Rzeczpospolita