Konferencja „Energia odnawialna dla gmin”

20 lutego 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki odbędzie się Konferencja „Energia Odnawialna szansą dla gmin” zainicjowana przez Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, wspólnie ze Związkiem Gmin Wiejskich RP, Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej, Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz Stowarzyszeniem Energii Odnawialnej.

Głównym celem konferencji jest podjęcie dyskusji mających na celu wypracowanie kierunków minimalizacji barier dla lokalizowania inwestycji wykorzystujących lokalne rynki odnawialnych źródeł energii. Biorąc pod uwagę, że termin konferencji zbiega się z terminem procedowania projektów ustaw energetycznych, w tym projektu ustawy
o odnawialnych źródłach energii, chcielibyśmy aby wydarzenie to mogło służyć pogłębionej analizie dotychczasowych doświadczeń i opracowaniu propozycji zmian prawnych w obowiązującym porządku legislacyjnym dla zdynamizowania rozwoju rozproszonych źródeł energii. Wierzymy, że zmiany systemów wsparcia w projektowanym pakiecie ustaw sprzyjać będą dywersyfikacji wykorzystania poszczególnych źródeł odnawialnych, dzięki czemu możliwe będzie, w większym niż dotychczas stopniu, zaangażowanie większej liczby samorządów w działaniach na rzecz osiągania indykatywnego celu dla udziału energii zielonej w bilansie energetycznym Polski.

Udział w konferencji potwierdził Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Konferencja dedykowana jest przede wszystkim przedstawicielom samorządów wierząc, że stanie się platformą do integracji ze środowiskami biznesowymi zainteresowanymi rozwojem sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce.
Konferencja odbędzie się 20 lutego 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Sali pod Kopułą przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Patronami Medialnymi Konferencji są: Agroenergetyka, Czysta Energia, GLOBEnergia, TVR, gramwzielone.pl, reo.pl.

logo2


Konferencja „Energia odnawialna dla gmin”

 

20 lutego 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki odbędzie się Konferencja „Energia Odnawialna szansą dla gmin” zainicjowana przez Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, wspólnie ze Związkiem Gmin Wiejskich RP, Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej, Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz Stowarzyszeniem Energii Odnawialnej.

 

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnejhttp://www.blaszki.pl/uploads/images/icons/logo_zgwrp.pngGłównym celem konferencji jest podjęcie dyskusji mających na celu wypracowanie kierunków minimalizacji barier dla lokalizowania inwestycji wykorzystujących lokalne rynki odnawialnych źródeł energii. Biorąc pod uwagę, że termin konferencji zbiega się

z terminem procedowania projektów ustaw energetycznych, w tym projektu ustawy

o odnawialnych źródłach energii, chcielibyśmy aby wydarzenie to mogło służyć pogłębionej analizie dotychczasowych doświadczeń i opracowaniu propozycji zmian prawnych w obowiązującym porządku legislacyjnym dla zdynamizowania rozwoju rozproszonych źródeł energii. Wierzymy, że zmiany systemów wsparcia

w projektowanym pakiecie ustaw sprzyjać będą dywersyfikacji wykorzystania poszczególnych źródeł odnawialnych, dzięki czemu możliwe będzie, w większym niż dotychczas stopniu, zaangażowanie większej liczby samorządów w działaniach na rzecz osiągania indykatywnego celu dla udziału energii zielonej w bilansie energetycznym Polski.

PSEW 


Udział w konferencji potwierdził Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

http://www.proto.pl/PR/Images/logo_stowarzyszenie_energii_odnawialnej_norm.jpgKonferencja dedykowana jest przede wszystkim przedstawicielom samorządów wierząc, że stanie się platformą do integracji ze środowiskami biznesowymi zainteresowanymi rozwojem sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Konferencja odbędzie się 20 lutego 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Sali pod Kopułą przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

 

 

Patronami Medialnymi Konferencji są: Agroenergetyka, Czysta Energia, GLOBEnergia, TVR, gramwzielone.pl, reo.pl.