Tylko 20% polskich przedsiębiorstw wprowadza innowacje. W Unii Europejskiej średnia wynosi 39,5%, a w Niemczech wskaźnik przekracza 70%!
Innowacje nie rodzą się przypadkiem. Powstają w proinnowacyjnym środowisku pracy i właściwie zarządzanym zespole.

Wszystkich, którzy chcą poznać narzędzia wspomagające tworzenie innowacji i zwiększyć potencjał innowacyjny swojego przedsiębiorstwa zapraszamy na szkolenie

Twórcze wykorzystanie energii – warsztaty innowacyjności

W trakcie jednodniowego treningu uczestnicy poznają m.in. System Kreatywnego Rozwiązywania Problemów CPS 6.1(TM) i będą mogli przećwiczyć pożądane zachowania przywódcze sprzyjające tworzeniu innowacji.
Pozostałe zagadnienia to:

  • Rola innowacyjności
  • Budowanie więzi w zespole
  • Budowanie środowiska pracy sprzyjającego tworzeniu innowacji – ćwiczenia praktyczne
  • Tworzenie kontraktu zespołowego, wizji, strategii działania dla budowania silnych zespołów zadaniowych
  • Narzędzia wspomagające tworzenie innowacyjnych pomysłów
  • Proces podejmowania decyzji angażujący członków zespołu
  • Wprowadzanie rozwiązań na rynek

Szkolenie realizowane będzie metodą interaktywną – krótkie wykłady uzupełnią dyskusje, ćwiczenia, studia przypadku i prezentacje uczestników.
Poprowadzi je Wojciech Gawlik

Koszt uczestnictwa: 250,00 PLN netto
Miejsce : Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, bud. nr 3
Ilość miejsc ograniczona – zapisy trwają do 13.04.2011.

Program szkolenia i formularz aplikacyjny do pobrania:
Program Szkolenia
Formularz aplikacyjny
oraz na stronie:
www.euro-centrum.com.pl/szkolenia

Kontakt:
Michał Witkowicz
Specjalista ds. Rozwoju
—————————————
Park Naukowo-Technologiczny
Euro-Centrum Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
www.euro-centrum.com.pl
tel. +48 32 783 43 08
Kom. +48 506 057 573
fax +48 32 250 47 85
email:  szkolenia@euro-centrum.com.pl